Programmeren 4
Home

Programmeren 4

PHP formulieren
PHP formulieren

Programmeren 4

PHP formulieren

Doelstelling

In deze les leren we hoe je een webpagina interactief maakt door gebruik te maken het HTML form element.

Leerpad

 1. Herhaling HTML
 2. Form afhandeling en validatie in PHP
  1. PHP Form Handling
  2. PHP Form Validation
  3. PHP Form Required
  4. PHP Form URL/E-mail
  5. PHP Form Complete
  6. PHP Filters

Oefening

 1. Filmpjes
  1. Formulier voorbereiden om later met een serverside scripting taal, bijvoorbeeld PHP, te verwerken
  2. Inspecteren hoe de browser de ingevoerde gegevens verstuurt naar de server
  3. PHP werken met formulieren $_GET en $_POST
 2. Lesmateriaal
  1. Een HTML formulier verwerken met PHP (1)
  2. Een HTML formulier verwerken met PHP (2)
  3. PHP werken met formulieren $_GET en $_POST

Opdracht

 1. Maak een formulier die clientside valideert. Je vindt de velden die verplicht zijn in de opdracht. Hoe je de form in HTML en CSS maakt, vind je op Opdracht form.
 2. Maak de opdracht in een map met de naam php_formulieren in het bestand met de naam opdracht.php.
 3. Aan serverside, in PHP dus:
  1. zelfde verplichte velden als aan clientside
  2. valideer en schoon alle velden op (gebruik een filter)
  3. test als het email adres juist geformateerd is en schoon het op (gebruik een filter)
  4. het paswoord moet minstens 8 karakters lang zijn, een hoofdletter en een speciaal teken bevatten
  5. paswoord en bevestig paswoord moeten indentiek zijn
 4. Indien fout retourneer je de form met de foutmeldingen.
 5. Indien geen fouten retourneer je een webpagina met de ingevoerde waarden.
 6. Maak de opdracht lokaal in PHPStorm of een andere IDE.
 7. Synchroniseer je project met Bitbucket. In de commit staat Opdracht PHP formulieren final.

JI
2020-03-04 15:06:11