Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Les 6</span>
Home

Programmeren 5
Les 6

ADO.NET logo
ADO.NET logo

Programmeren 5
Les 6

11 oktober 2017

ADO.NET in .NET Core

Doelstelling

Ook in .NET Core kan je een connectie meken met een database. In deze les leren we hoe je dat doet met de ADO.NET bibliotheken.

Na deze les kan je:

Stappenplan

 1. Een volledig stappenplan vind je op de pagina ADO.NET in .NET Core.
 2. De volgende stappen zijn een herhaling van Programmeren 3:
  1. ADO.NET Managed Data Providers
  2. ADO.NET namespaces
  3. ADO.NET Dataspecifieke klassen
  4. ADO.NET Connection klasse
  5. ADO.NET Command klasse
  6. ADO.NET DataReader klasse
 3. De volgende stappen zijn nieuw voor deze module:
  1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
  2. MySQL Managed Data Provider uitproberen in Cloud9
  3. Filmpjes:
   1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
   2. Wijzigingen opslaan in repo op BitBucket
   3. MySql Managed Data Provider uitproberen op Cloud9
  4. ADO.NET gebruiken om een DAL te maken
 4. Later maken we een generieke DAL klasse, maar daarvoor moeten we leren werken met Reflection in C#: Reflection met de Type.GetProperties methode.

Opdracht

 1. Herhaal de stappen die we hierboven hebben gezet, maar nu voor je eigen dotnetapp. Het is belangrijk dat je dit doet.
 2. Maak een DAL klasse voor de entiteit EventTopic.
 3. Stuur een tekst bestand via de bijgevoegde opdracht link met daarin een link naar je Cloud9 workspace en naar je Bitbucket repo zodat ik kan nagaan of je de opdracht met success hebt kunnen uitvoeren.
 4. Deadline 18 oktober 2017

JI
2017-09-16 16:24:03