Programmeren 5<br /> <span style="color: red;">Les 5</span>
Home

Programmeren 5
Les 5

.NET Core logo
.NET Core logo

Programmeren 5
Les 5

4 oktober 2017

Beginnen met .NET Core

Doelstelling

.NET core is de nieuwe versie van .NET en deze versie is open source. Dat is dan ook de reden dat deze versie niet gewoon doorgenummerd is, maar een nieuwe naam heeft gekregen.

Vroeger moest je om .NET toch op Linux te kunnen laten draaien, gebruik maken van het open source project Mono. Dit ondersteunt de belangrijkste kenmerken maar het beschikt niet over support vanuit Microsoft. Deze release van .NET Core is deel van Microsofts nieuwe strategie om het .NET ontwikkelplatform open source te maken. Microsoft laten weten dat meer dan de helft van de bijdragen aan het platform nu al van buiten Microsoft komt.

.NET core is beschikbaar voor:

In deze les leren we werken met .NET Core voor Windows én Linux. Cursisten die op een Mac werken kunnen Visual Code voor Mac installeren.

Na deze les kan je:

Stappenplan

 1. Beginnen met .NET Core
 2. Programmeren met de .NET Core Command Line Interface op Cloud9
 3. De hwapp console app maken vanaf de CLI op Cloud9
 4. Een BitBucket repo synchroniseren met een Cloud9 app
 5. Je lokale computer synchroniseren met Bitbucket - git pull
 6. Programmeren in Visual Studio
 7. De hwapp console bewerken in Visual Studio
 8. Bitbucket synchroniseren met je lokale computer - git push
 9. Een Cloud9 app synchroniseren met een Bitbucket repo

Opdracht

 1. Herhaal de stappen die we hierboven gezet, maar nu voor je eigen hwapp. Het is belangrijk dat je dit doet.
 2. Stuur een tekst bestand via de bijgevoegde opdracht link met daarin een link naar je Cloud9 workspace en naar je Bitbucket repo zodat ik kan nagaan of je de opdracht met success hebt kunnen uitvoeren.
 3. Deadline 11 oktober 2017

JI
2017-09-11 18:25:39