Programmeren 3 Les 6
Home

Programmeren 3 Les 6

Werken met gegevens
Werken met gegevens

Programmeren 3
Les 6

Werken met gegevens

Doelstelling

 1. Een groot gedeelte van het programmeren komt neer op het efficiënt voorstellen van allerlei gegevens. Dat kan gaan van gehele en reële getallen, karakters en tekentekenreeksen tot lijsten van namen, productgegevens enz. Een Vlaamse gebruiker heeft niet veel aan getallen waarin de komma gebruikt wordt om duizendtallen voor te stellen.
 2. Na deze les weet je
  1. hoe je gegevens leesbaar en efficiënt aan de gebruiker kan voorstellen;
  2. hoe je met GIT je lokaal project synchroniseert met GIT;
 3. Alle verwijzingen naar Cloud9 zijn niet meer van toepassing. Waar je Moodle ziet staan, is dat nu Digitap.

Stappenplan

 1. Werken met gegevens in CSharp

Opdracht

 1. Maak de oefeningen die in het lesmateriaal staan. Maak ze in het project CSharpLerenViaDeConsole in de namespace LerenWerkenMetGegevensInCSharp, in de klasse WerkenMetGegevens (deze namen is verplicht!!!!).
 2. Schrijf code die aantoont dat een struct een by value waarde is en een class een waarde by reference is. Plaats die code in een klassenbestand met de naam StructVersusClass.cs in het het project dat je gemaakt hebt voor de oefeningen van hierboven.
 3. Schrijf in deze klasse een methode met de naam TabelMetGetallen:
  1. Schrijf een programma dat 10 rijen van 10 getallen van 1 tot 100 op het scherm toont. Gebruik uiteraard de iteratie(s).
  2. Output : (zonder het tekenen van de tabel zelf dus enkel de getallen!!!)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   11 12
   99 100
  3. Gebruik column-textformatting om de output te maken!
  4. Test de methode in de Main methode van de Program klasse
 4. Synchroniseer je lokale map met BitBucket met behulp van GIT. In de commit commentaar plaats je "Les 3 Oefeningen werken met gegevens final".
 5. Verstuur via de opdrachtlink op Digitap een tekstbestand met een link naar repo.

JI
2019-09-26 16:38:32