Programmeren 3<br /> <span style="color: red;">Les 26</span>
Home

Programmeren 3
Les 26

Examen
Examen

Programmeren 3
Les 26

7 februari 2018

Examen

Doelstelling

Zelfstandig de leerstof aan hand van een opdracht kunnen toepassen.

Opdracht

  1. Tijdens het examen maak je voor een tabel met foreign key's het model, views en controller. De naam van de entiteit wordt tijdens het examen bekend gemaakt.
  2. Deze opdracht maakt is de laatste examenopdracht.
  3. Zorg ervoor dat je je Workspace op Cloud9 niet deelt.
  4. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 26 Examen final".
  5. Download je Workspace en stuur het zipbestand door met bijgevoegde link.
  6. Deadline: dag van het examen 7 februari 2018

JI
2018-01-28 19:09:47