Programmeren 3<br /> <span style="color: red;">Les 24</span>
Home

Programmeren 3
Les 24

Realisatie Fric-frac Model Binding Person 1 op 1
Realisatie Fric-frac Model Binding Person 1 op 1

Programmeren 3
Les 24

31 januari 2018

Realisatie Fric-frac Model Binding Person 1 op 1

Doelstelling

 1. Tot nu toe hebben we alleen met 'flat tables' gewerkt, zonder foreign key's. In deze les leren we hoe we in ASP.NET MVC Core werken met tabellen met foreign keys. We gaan alleen kijken naar tabellen met een 1 op 1 verwantschap met een andere tabel.
 2. We leren:
  1. hoe je de gegevens van de tabel ophaalt die overeenkomt met de foreign key in de controller:
   1. alle gegevens van de rij waarnaar de foreign key verwijst
   2. een lijst van alle rijen uit de tabel waarnaar de foreign key verwijst
  2. hoe je die gegevens toont in de view
  3. hoe je een keuzelijst in Razor maakt om de rijen te tonen van de tabel waarnaar de foreign key verwijst

Leerpad

 1. Ik ga ervan uit
  1. dat je de views en controlles voor de Fric-Frac app reeds gemaakt hebt. Uitleg hierover vind je op Programmeren 3 Les 20 Fric-frac realisatie Views en Controllers maken
  2. dat je weet hoe je een model bindt aan een een tabel: Programmeren 3 Les 23 Realisatie Fric-frac Model Binding
 2. Algemene uitleg op Relationships 10/27/2016.
 3. Een praktisch voorbeeld: Saineshwar Bageri, Binding Dropdown List With Database In ASP.NET Core MVC, Dec 12 2016
 4. Fric-frac project:
  1. Filmpje: Fric-frac model binding Person 1 op 1
  2. Fric-frac model binding Person 1 op 1

Opdracht

 1. Refactor het model voor Event.
 2. Maak voor Event de volgende views:
  1. Index
  2. InsertingOne
  3. ReadingOne
  4. UpdatingOne
 3. Voeg de CSS toe aan alle views.
 4. Maak voor Event een controller met de volgende methoden:
  1. InsertingOne
  2. ReadingOne
  3. UpdatingOne
  4. Cancel
  5. InsertOne
  6. UpdateOne
  7. DeleteOne
  8. Cancel
 5. Zorg ervoor dat je de voorbeelden die ik tijdens de les hebt gemaakt ook hebt geïmplenteerd. Je hebt die code namelijk nodig voor de opdracht tijdens het examen. Je hebt voor Role, Country en Person
  1. de volgende views gemaakt:
   1. Index
   2. InsertingOne
   3. ReadingOne
   4. UpdatingOne
  2. en in de desbetreffende controllers de volgende methoden gemaakt:
   1. InsertingOne
   2. ReadingOne
   3. UpdatingOne
   4. Cancel
   5. InsertOne
   6. UpdateOne
   7. Cancel
 6. Deze opdracht maakt deel uit van het derde examen.
 7. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 24 Fric-frac realisatie Model Binding Event Final".
 8. Deadline: dag van het examen 7 februari 2018

JI
2018-01-28 15:15:35