Programmeren 3
Home

Programmeren 3

Logo Fric-frac project ASP.NET Core MVC
Fric-frac realisatie
Views en controllers maken

Programmeren 3

Fric-frac realisatie: views en controllers maken

Doelstelling

 1. In een vorige les hebben we het model gemaakt nu maken we de views, wat overeenkomt met de tweede letter in het acronym MVC. De HTML en CSS die we gaan maken is gebaseerd op Fric-frac Wireframes. De views bestaan uit HTML, CSS en C# en worden opgeslagen in de map Views en hebben een cshtml extensie waarmee wordt aangegeven dat die bestanden zowel HTML, CSS als C# code kunnen bevatten.
 2. We leren het concept Masterpage in ASP.NET MVC.
 3. We leren hoe je manueel views maakt in ASP.NET MVC vertrekkend van een wireframe.
 4. Tenslotte maken we kennis met de derde letter in het acronym MVC en leren we werken met controllers.

Leerpad

 1. Ik ga ervan uit dat je het model voor de Fric-Frac app reeds gemaakt hebt. Uitleg hierover vind je op EF Core - Fric-frac model op basis van bestaande database.
 2. Filmpje: Fric-frac Views en Controllers toevoegen
 3. De views maken we volgens het design uitgetekend in de Fric-frac Wireframes:
  1. Fric-frac master page
  2. Fric-frac Website Index wireframe naar HTML
  3. Fric-frac Admin Index wireframe naar HTML
  4. Fric-frac Person Index wireframe omzetten naar HTML
  5. Fric-frac Person InsertingOne wireframe omzetten naar HTML
  6. Fric-frac Person ReadingOne wireframe omzetten naar HTML
  7. Fric-frac Person UpdatingOne wireframe omzetten naar HTML
 4. We hebben nu de views gemaakt maar kunnen ze niet uitproberen. Daarvoor moeten we de Controllers toevoegen:
  1. Fric-frac HomeController
  2. Fric-frac AdminController
  3. Fric-frac PersonController

Opdracht

 1. Maak de views voor de volgende entiteiten:
  1. Role
  2. EventCategory
  3. EventTopic
 2. Maak de Controller klasse voor:
  1. Role
  2. EventCategory
  3. EventTopic
 3. Maak in de Controller klasse de volgende methoden:
  1. Index
  2. InsertingOne
  3. ReadingOne
  4. UpdatingOne
 4. Deze opdracht maakt deel uit van het derde examen.
 5. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les Fric-frac realisatie: views en controllers maken".

JI
2019-04-01 12:12:30