Programmeren 3
Home

Programmeren 3

Fric-frac logo
Fric-frac realisatie
MVC Core project aanmaken
in Visual Studio

Programmeren 3

Fric-frac realisatie ASP.NET Core MVC project maken in Visual Studio

Doelstelling

 1. We leren wat het Model-View-Control (MVC) patroon is.
 2. We leren hoe je een MVC project opstart in Visual Studio.
 3. We leren hoe je een view aanpast.
 4. We leren de rol van de controller in het MVC patroon.
 5. We maken kennis met CSS Flexbox.
 6. In de volgende les leren we hoe je vertrekkend van de Fric-frac database het model maakt. Het model bestaat uit de klassen die een OO voorstelling zijn van de tabellen en de kolommen in de Fric-frac database.

Leerpad

 1. Stappenplan De Fric-frac MVC web app aanmaken
 2. Filmpje: Fric-frac MVC web app maken in Visual Studio
 3. Filmpje: Fric-frac MVC web app uitproberen in Visual Studio
 4. Stappenplan: Een About Me pagina toevoegen
 5. Filmpje: Een About Me pagina toevoegen aan Fric-frac

Opdracht

 1. Maak een About Me pagina waarin je jezelf kort voorstelt. Op de pagina staat je naam en minstens drie paragrafen tekst en drie foto's zoals in het lesvoorbeeld. Wil je niets over jezelf zeggen, maak dan een korte biografie over een bekend figuur:
  1. AboutMe.cshtml
  2. HomeController.cs aanpassen
  3. _Layout.cshtml aanpassen
  4. minimale css toevoegen in een bestand met de naam app.css
 2. Deze opdracht maakt deel uit van het tweede examen.
 3. Synchroniseer je lokale map met Cloud9 met behulp van link. In de commit commentaar plaats je "Les 17 Fric-frac realisatie MVC Core project aanmaken in Visual Studio final".
 4. Verstuur via de opdrachtlink op Moodle een tekstbestand met een link naar je Cloud9 workspace.

JI
2019-03-10 18:16:12