Programmeren 3
Home

Programmeren 3

ADO.NET logo
ADO.NET logo

Programmeren 3

ADO.NET in .NET Core

Doelstelling

Ook in .NET Core kan je een connectie meken met een database. In deze les leren we hoe je dat doet met de ADO.NET bibliotheken.

Na deze les kan je:

 1. een Managed Dataprovider installeren voor .NET Core;
 2. een verbinding maken met een MySQL database;
 3. kan je vanuit je .NET applicatie in C# de CRUD operaties uitvoeren op een MySQL databank:
  1. een rij toevoegen;
  2. een rij updaten;
  3. één rij selecteren;
  4. alle rijen selecteren;
  5. rijen selecteren die voldoen aan bepaalde voorwaarden;

Stappenplan

 1. Een volledig stappenplan vind je op de pagina ADO.NET in .NET Core.
 2. We beginnen met de ADO.NET klassen:
  1. ADO.NET Managed Data Providers
  2. ADO.NET namespaces
  3. ADO.NET Dataspecifieke klassen
  4. ADO.NET Connection klasse
  5. ADO.NET Command klasse
  6. ADO.NET DataReader klasse
 3. We installeren de data provider voor MySQL:
  1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
  2. MySQL Managed Data Provider uitproberen in Cloud9
  3. Filmpjes:
   1. MySQL Data Provider uitproberen in Visual Studio
   2. Wijzigingen opslaan in repo op BitBucket
   3. MySql Managed Data Provider uitproberen op Cloud9
  4. ADO.NET gebruiken om een DAL te maken
 4. We zouden een generieke DAL klasse kunnen maken, maar daarvoor moeten we leren werken met Reflection in C#: Reflection met de Type.GetProperties methode. Maar dit behoort niet tot de leerstof.

Opdracht

 1. Herhaal de stappen die we hierboven hebben gezet, maar nu voor je eigen dotnetapp. Het is belangrijk dat je dit doet.
 2. Dit is de eerste examenopdracht (samen met de MySQL opdracht van de vorige les):
  1. Maak een DAL klasse voor de entiteit EventTopic met de volgende methoden (voor de eerste vier heb je voorbeelden in het lesmateriaal en op mijn workspace op Cloud9, de laatste drie moet jezelf maken):
   1. EventTopicReadOne
   2. EventTopicCreate
   3. EventTopicUpdate
   4. EventTopicReadAll
   5. EventTopicReadByName
   6. EventTopicReadLikeName
   7. EventTopicReadLikeXName
  2. Test de volgende methoden uit in Program.cs (in mijn workspace staat die code in adodotnet/Learning.cs in de methode FricFracDalTest:
   1. EventTopicReadOne
   2. EventTopicUpdate
   3. EventTopicReadAll
   4. EventTopicReadByName
   5. EventTopicReadLikeName
   6. EventTopicReadLikeXName
  3. Stuur een tekst bestand via de bijgevoegde opdracht link met daarin een link naar je Bitbucket repo.

JI
2019-11-18 15:10:55