Databanken Les 4
Home

Databanken Les 4

Data Manipulation Language
Data Manipulation Language

Databanken Les 4

De Data Manipulation Language beschikt over de volgende statements: INSERT, UPDATE, DELETE en SELECT. Die statements worden gebruikt om de gegevens in de tabellen en kolommen te manipuleren.

Data Manipulation Language

Doelstelling

 1. Een Data Manipulation Language (DML) is een computertaal waarmee je 'content' manipuleert. Na deze les weet je hoe je rijen in een tabel in een database:
  1. insert;
  2. update;
  3. delete;
  4. selecteert;

Leerpad

 1. DML statements
  1. MySQL het INSERT statement
  2. MySQL Meerdere rijen inserten
  3. MySQL het SELECT statement
  4. MySQL LOAD DATA INFILE
 2. Toepassing

JI
2018-03-06 22:07:19