Analyse Les 3 Conceptueel gegevensmodel
Home

Analyse Les 3 Conceptueel gegevensmodel

Analyse Les 3 Conceptueel gegevensmodel

Design PhaseHet conceptuele datamodel is een beschrijving van de entiteittypen en hun onderlinge relaties. Dit model is uitgangspunt voor het ontwikkelen van een fysieke structuur waarbinnen de entiteiten, het daadwerkelijke voorkomen van een entiteittype, ook wel instantie of exemplaar genoemd, kunnen worden vastgelegd.

Lesinhoud

 1. Video
 2. Het opstellen van een conceptueel model behoort tot de ontwerpfase.
  Het conceptueel gegevensmodel
 3. Voor het tekenen van diagrams gebruik ik Lucidchart. Maar je kan een tekenprogramma naar keuze gebruiken. Je mag het zelfs met pen en papier tekenen en er een foto van nemen. Zorg er in dat geval voor dat je foto eerst comprimeert. Je kan dat in Word doen:
  afbeeldingen comprimeren in Word
  afbeeldingen comprimeren in Word

Oefening

 1. Elk van onze applicaties heeft gegevens over de gebruiker nodig. We noemen dit Identity.
  Elke Person moet kan één of meer dan één gebruiker zijn. Een persoon kan een docent en een directeur zijn.
  Maar een gebruiker kan slechts overeenkomen met één persoon.
  1. ERM
   Identity ERM
   Identity ERM
  2. ERD
   Identity ERD
   Identity ERD
 2. Voor de Veilig op School app moeten we de gegevens van de gebruiker kunnen loggen Hieronder vind je het ERD:
  VOS - ERD Log
  VOS - ERD Log

Opdracht

 1. Maak een conceptueel gegevensmodel (ERM en ERD) voor de Organisation-gegegevens van VOS op basis van:
   {
    "id": "1",
    "name": "GO! scholengroep Antwerpen",
    "street": "Thonetlaan 106A",
    "postalcode": "2050",
    "city": " Antwerpen",
    "email": "ka.kapellen@g-o.be",
    "phone": "03 360 82 90",
    "directie": {
     "firstName": "Danielle",
     "lastName": "Van Ast",
     "phone": "0468352317"
    },
    "secretariaat": {
     "phone": "0468352317"
    },
    "preventieadviseur": {
     "firstName": "Frederic",
     "lastName": "Jaminet",
     "phone": "0468352317"
    },
    "latitude": "51.222058",
    "longitude": "4.388160",
    "distanceFromMyLocation": 0,
    "clb": {
     "phone": "0468352317"
    },
    "vertrouwenspersoon": {
     "firstName": "Frederic",
     "lastName": "Jaminet",
     "phone": "0468352317"
    }
   }
 2. Maak een conceptueel gegevensmodel (ERM en ERD) voor de Procedures van VOS
  1. Voor elke rol is zijn er een specifieke procedures.
  2. Een procedure bestaat uit één of meerdere stappen
  3. en elke stap bestaat uit (op diagram voorgesteld door een boog (arc):
   1. één of meerdere acties, een actie kan:
    1. een telefoonnummer waarnaar een sms gestuurd wordt;
    2. een telefoonnummer dat opgebeld kan worden;
    3. foto nemen
   2. een instructie (title)
   3. een lijst (list) van instructies(title) ;
  4. Maar een step kan in meer dan één procedure voorkomen.
  5. Een lijst kan in meer dan een step voorkomen
  6. Een instructie kan in meerdere steps, ook van andere procedures voorkomen.
  7. Hieronder vind je voorbeeld van concrete data:
   {
    "role": "LDO",
    "code": "BM",
    "title": "Brandmelding",
    "version": "0.0",
    "updated": "2010-01-07T19:58:42.949Z",
    "heading": "Bij ontdekking van brand:",
    "step": [
     {
      "id": "1",
      "title": "Blijf kalm"
     },
     {
      "id": "2",
      "title": "Geef alarm",
      "action": [
       {
        "code": "SMS",
        "phoneNumber": "DV"
       },
       {
        "code": "TEL",
        "phoneNumber": "DV"
       }
      ]
     },
     {
      "id": "1",
      "title": "Vermeld:",
      "list": [
       {
        "id": "1",
        "title": "Je naam."
       },
       {
        "id": "2",
        "title": "Telefoonnummer van toestel waarmee u belt / waarop men u kan bereiken"
       },
       {
        "id": "3",
        "title": "Wat er gebeurd is – aard en omstandigheden van de brand – ernst van de situatie."
       },
       {
        "id": "4",
        "title": "Het aantal getroffenen en hun leeftijd."
       },
       {
        "id": "4",
        "title": "Toestand van de getroffenen, (licht / zwaar gewond, doden)."
       },
       {
        "id": "4",
        "title": "Het (vermoedelijk) aantal vermisten."
       },
       {
        "id": "4",
        "title": "Maatregelen die al zijn genomen"
       }
      ]
     },
     {
      "id": "3",
      "title": "STOP onmiddellijk alle activiteiten"
     },
     {
      "id": "4",
      "title": "Druk de meldknop van het brandalarm in"
     },
     {
      "id": "5",
      "title": "Het brandalarmsignaal betekent onmiddellijke evacuatie."
     }
    ]
   }

JI
2020-10-07 15:45:22