Webtechnologie
Home

Webtechnologie

Afbeelding webtechnologie
Webtechnologie

Webtechnologie

In deze module leer je de actuele webstandaarden kennen zodat je responsieve websites, nieuwsbrieven, maar ook apps kunt maken met behulp van HTML5, CSS3 en JavaScript.

Doelstellingen

 1. Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
  1. De student creëert een interactieve en grafische website.
  2. De student gebruikt HTML, CSS en JavaScript om een wireframe/mock-up om te zetten in een website.
  3. De student verklaart de werking van clientside scripts.
  4. De student ontwikkelt clientside scripts.
 2. Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
  1. De student realiseert een website in HTML, CSS en JavaScript op basis van een gegeven ontwerp.

Werkvormen

 1. Hoor- en/of werkcolleges (21.0 Uren)
 2. Practicum en/of oefeningen (28.0 Uren)
 3. Werktijd buiten de contacturen (107.0 Uren)

Inhoud

 1. Je gerief klaarzetten
 2. Aan de slag met je gerief
 3. Beginnen met HTML
 4. Beginnen met CSS
 5. CSS Lay-out
 6. Klassieke navigatie met menu's
 7. Pseudo-klassen
 8. Tabellen
 9. Formulieren
 10. Multimedia
 11. Moderne navigatie met tegels
 12. CSS transities en animaties
 13. Van pagina's naar patronen
  1. Charlotte Jackson, From Pages to Patterns: An Exercise for Everyone, 3 november 2015
  2. tower pattern
 14. JavaScript - de basis
 15. Functioneel programmeren en JSON
 16. Javascript Events revisited
 17. OOP in JavaScript
 18. Asynchroon programmeren
 19. Leren werken met de Google API
 20. Project - Moe maar tevreden
 21. Examenopdracht

JI
2019-06-19 11:25:30