Project - Veilig op school
Home

Project - Veilig op school

Project - Veilig op school

Project - Moe maar tevreden Opmaak
VOS

Elke school heeft procedures voor bepaalde crisissituaties. Deze app maakt deze procedures via een website en een app beschikbaar voor leerlingen, onderwijzend personeel en directie.

Afspraken projectwerk

 1. Deadline: presentatie in juni
 2. Presentatie en verdediging:
 3. Je houdt een logboek bij met wat, wanneer en met wie je gewerkt hebt.
 4. Minstens één keer per week vergaderen met de teamleden + verslag in logboek of portfolio;
 5. Template stage portfolio Programmeren.docx (vervang overal portfolio door projectwerk)
 6. Projectmanagement
  1. De zes fasen van projectmanagement
  2. The six phases of project management
  3. The Seven Phases of the System-Development Life Cycle
  4. Ben Frain, Designing And Building A Progressive Web Application Without A Framework (Part 1), July 23, 2019

Inhoud

 1. VOS - definitiefase
 2. VOS - ontwerpfase
  1. VOS - Ontwerp Wireframes
  2. VOS - Admin Wireframes
  3. ERD
   1. VOS - ERD
   2. VOS - Logisch model
 3. VOS - realisatiefase
  1. VOS - MySQL Data Definition Language
  2. VOS MySQL Data Manipulation Language

JI
2021-06-16 10:21:06