VOS - Logisch model
Home

VOS - Logisch model

VOS - Logisch model

Het logische datamodel beschrijft de structuur van en de referenties tussen de logische gegevensobjecten, die meer gelijken op tabellen dan op entiteiten.

Data Structure Diagram

Alle uitleg over de DSD van An Orm Apart vind je op Data Structure Diagram voor An Orm Apart.

Vos2

Vos

ModernWays

Organisation

Organisatie

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Street Adres SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
PostalCode Postcode SELECTLIKE NO NO CHAR 20 YES NO YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
City Woonplaats SELECTX NO NO CHAR 80 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Latitude Breedtegraad NO NO NO DECIMAL 7, 5 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Longitude Lengtegraad NO NO NO DECIMAL 8, 5 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
NameManagement Naam directie NO NO NO CHAR 80 YES YES YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
TelManagement Telefoon Directie NO NO NO CHAR 25 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA

User

Gebruiker

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTBY NO YES CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Password Hash NA NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
RoleId Rol NA NO NO INT NA NA NA YES Role Id Code, Name YES SELECT NA NA NA NA
Email Email SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA NO INPUT EMAIL NA NA jan.jannsens@mail.me
PhoneWork Telefoon werk NO NO NO CHAR 25 YES NA NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
FunctionId Functie NA NO NO INT NA NA YES YES Function Id Name YES SELECT NA NA NA NA
OrganisationId Organisatie NA NO NO INT NA NA NA NA Organisation Id Name YES INPUT TEXT NA NA NA
PersonId Persoon NA NO NO INT NA NA YES YES Person Id FirstName, Lastname YES SELECT NA NA NA NA
CreatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA

Function

Functie

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO YES CHAR 89 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA

Person

Persoon

LastName, FirstName
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
FirstName Voornaam SELECTX NO NO CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
LastName Familienaam SELECTX NO NO CHAR 100 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Mobile Gsm NO NO NO CHAR 25 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Email Email NO NO YES CHAR 255 YES YES YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Street Adres NO NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
PostalCode Postcode NO NO NO CHAR 20 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
City Woonplaats NO NO NO CHAR 80 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA YES INPUT HIDDEN NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA

Procedure

Procedure

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Code Code SELECTLIKE NO NO CHAR 50 YES NO YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Name Naam SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Description Omschrijving NO NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
RoleId Rol NA NO NO INT NA NA NA YES Role Id Code, Name YES SELECT NA NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NO NO NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA

Role

Rol

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Code Type SELECTBY NO YES CHAR 10 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Name Naam SELECTX NO NO CHAR 80 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA

Step

Stap

Admin

ProcedureIdCode, ProcedureIdName
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Description Omschrijving NO NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
ActionId Actie NO NO NO INT NA NA NA YES Action Id Code, Name NO SELECT NA NA NA NA
ProcedureId Procedure NO NO NO INT NA NA NA YES Procedure Id Code, Name YES SELECT NA NA NA NA
Order Volgorde NO NO NO INT NA NA NA NO NA NA NA YES INPUT NA NA NA NA
Data Gegevens NO NO NO CHAR 4096 YES YES YES NA NA NA NO TEXTAREA NA NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA

Action

Actie

Admin

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Code Type SELECTBY NO YES CHAR 10 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Name Naam SELECTX NO NO CHAR 80 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT DATETIME NA NA NA NA
Id NA NA PK YES INT NA NA NA YES NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA

Log

Logboek

Admin

UserName
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
UserName Gebruikernaam SELECTX NO NO CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Email E-mail SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA NO INPUT EMAIL NA NA jan.jannsens@mail.me
Role Rol NO NO NO CHAR 50 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
ProcedureCode Procedure code NO NO NO CHAR 25 YES YES YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
ProcedureTitle Procedure titel NO NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
StepTitle Step titel NO NO NO CHAR 255 YES NO YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
ActionCode Actie code NO NO NO CHAR 10 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
CallNumber Oproepnummer NO NO NO CHAR 25 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
SendNumber Opgeroepen nummer NO NO NO CHAR 25 YES NA YES NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA NO INPUT HIDDEN NA NA NA
UpdatedOn Laatst gewijzigd NA NA NO TIMESTAMP NA NA NA YES NA NA NA NO NONE DATETIME NA NA NA NA

JI
2021-05-11 15:06:37