VOS - ERD
Home

VOS - ERD

VOS - ERD

Het entity-relationship-model of entity-relationship diagram (ERD) is een model in de vorm van een diagram waarmee een conceptueel datamodel inzichtelijk wordt gemaakt. Het is een visuele, gemakkelijk te begrijpen, weergave van de entiteiten, relaties en regels die van toepassing in een logisch ontwerp. Deze diagrammen worden gemaakt bij het ontwerpen van een informatiesysteem om een overzicht te krijgen van de informatie, de gegevens die in het systeem aanwezig is, en de verbanden tussen de gegevens.

Meestal wordt het gebruikt om een visuele weergave te maken van een relationeel model. Het gemaakte diagram kan vervolgens omgezet worden in een databasemodel. Hier in dit geval gaan we het ERD omzetten naar JSON. Je vindt een handige JSON editor op JSON Editor Online.

Entity Log

VOS - ERD Log
VOS - ERD Log

Entity Procedure en Role

Diagram

 1. Voor elke rol is zijn er een specifieke procedures.
 2. Een procedure bestaat uit één of meerdere stappen
 3. en elke stap bestaat uit (op diagram voorgesteld door een boog (arc):
  1. één of meerdere acties, een actie kan:
   1. een telefoonnummer waarnaar een sms gestuurd wordt;
   2. een telefoonnummer dat opgebeld kan worden;
  2. een instructie (title)
  3. een lijst (list) van instructies(title) ;
 4. Maar een step kan in meer dan één procedure voorkomen.
 5. Een lijst kan in meer dan een step voorkomen
 6. Een instructie kan in meerdere steps, ook van andere procedures voorkomen.
VOS - ERD Procedure
VOS - ERD Procedure and Role

JSON

Opmerking: Nu worden die gegevens in een json tekstbestand opgeslagen vooraleer ze in local storage worden geladen. Dat is geen veilige manier van werken. Later gaan we die data met een API van de server halen.

Er zijn drie rollen voorzien:

 1. LDO: leerkracht, opvoeder, ...
 2. DV: de direct verantwoordelijk
 3. GAST: niet aangemelde gebruiker

Voor elke rol maken we een JSON bestand. De JSON zit in het bestand met de naam

 1. data/procedureListLDO.json
 2. data/procedureListDV.json
 3. data/procedureListGAST.json

In data/procedureListLDO.json staat:

{
 "api": "VOS - procedures",
 "title": "Leerkracht/Docent/Opvoeder",
 "code": "PROCLDO",
 "role": "LDO",
 "updated": "2017-12-08T19:58:42.949Z",
 "procedure": [
  {
   "code": "BM",
   "title": "Brandmelding",
   "version": "0.0",
   "updated": "2010-01-07T19:58:42.949Z",
   "heading": "Bij ontdekking van brand:",
   "step": [
    {
     "title": "Blijf kalm"
    },
    {
     "title": "Geef alarm",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "DV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "DV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "STOP onmiddellijk alle activiteiten"
    },
    {
     "title": "Druk de meldknop van het brandalarm in"
    },
    {
     "title": "Het brandalarmsignaal betekent onmiddellijke evacuatie."
    }
   ]
  },
  {
   "code": "BREV",
   "title": "Evacuatie in geval van brand",
   "version": "0.0",
   "heading": "Wat te doen?",
   "updated": "2010-01-07T19:58:42.949Z",
   "step": [
    {
     "title": "Blijf kalm!"
    },
    {
     "title": "Laat alles liggen. Neem geen boekentassen mee."
    },
    {
     "title": "Schakel alle apparaten, gas, drijfkracht uit."
    },
    {
     "title": "Onderbreek alle telefoongesprekken, hou buitenlijnen vrij."
    },
    {
     "title": "Sluit de vensters."
    },
    {
     "title": "Controleer of alle aanwezige leerlingen deelnemen aan de evacuatie."
    },
    {
     "title": "Vergeet je leerlingenlijst niet mee te nemen."
    },
    {
     "title": "Laat het licht aan."
    },
    {
     "title": "Verlaat het lokaal, "
    },
    {
     "title": "Doe de deur dicht (niet afsluiten)."
    },
    {
     "title": "Volg de normale evacuatieweg naar de voorziene verzamelplaats."
    },
    {
     "title": "Bij rookontwikkeling; het hoofd zo dicht mogelijk bij de grond houden."
    },
    {
     "title": "Loop niet."
    },
    {
     "title": "Neem nooit de lift."
    },
    {
     "title": "Indien de weg versperd is, neem een andere vluchtweg (vb. nooduitgang)."
    },
    {
     "title": "Ga met leerlingen naar de voorziene verzamelplaats en keer nooit terug."
    },
    {
     "title": "Stel je leerlingen op en kijk of er geen afwezigen zijn door naamafroeping. 
        Iedere verantwoordelijke dient een actueel gehouden lijst van de leerlingen die hem 
        toevertrouwd zijn, te bezitten."
    },
    {
     "title": "Deel je bevindingen mee aan de directeur en/of zijn afgevaardigde en/of de evacuatieverantwoordelijke."
    },
    {
     "title": "Geef de naam van je klas, het nummer van het ontruimde lokaal en het aantal 
        aanwezige leerlingen (+ afwezigen + vermisten) aan de evacuatieverantwoordelijke en/of de hulpdiensten."
    },
    {
     "title": "Verzamel na controle, mits goedkeuring van de hulpdiensten, met je leerlingen op een veiligere plaats."
    },
    {
     "title": "Blijf bij je leerlingen en wacht verdere instructies af van de hulpdiensten en/of evacuatieverantwoordelijke."
    }
   ]
  },
  {
   "code": "BA",
   "title": "Bomalarm",
   "version": "0.0",
   "updated": "2017-09-28T19:58:42.949Z",
   "heading": "Wat te doen?",
   "step": [
    {
     "title": "Bomalarm via telefonische oproep:",
     "list": [
      {
       "title": "Blijf kalm en offelijk, vermijd paniek, hecht belang aan de kenmerken van de stem 
        of andere kenmerken om de persoon te kunnen identificeren (man/vrouw, accent,...) evenals 
        de plaats (achtergrondgeluiden, trein, vliegtuig, ...)"
      },
      {
       "title": "het telefoonnummer, datum en uur van de oproep noteren"
      },
      {
       "title": "de uitgesproken woorden noteren"
      },
      {
       "title": "de stemmen en de achtergrondgeluiden noteren"
      },
      {
       "title": "het motief of de reden van het dreigement noteren"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Bomalarm via geschreven of opgenomen boodschap:",
     "list": [
      {
       "title": "Paniek vermijden"
      },
      {
       "title": "deze zo weinig mogelijk aanraken en in een blanco omslag steken (papier of plastiek)"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "geef alarm:",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "DV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "DV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de brandweer 112:",
     "action": [
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "0486788723"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de politie 101:",
     "action": [
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "0486788723"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Evacuatie?",
     "list": [
      {
       "title": "De politie beslist of er al dan niet moet geëvacueerd worden."
      },
      {
       "title": "Evacuatie van het gebouw starten."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Vooraleer de plaats te verlaten:",
     "list": [
      {
       "title": "Vensters en deuren openen (drukgolf bij explosie)"
      },
      {
       "title": "Schakel alle apparaten en machines uit"
      },
      {
       "title": "Laat verlichting branden"
      },
      {
       "title": "Neem alle persoonlijke bezittingen mee"
      },
      {
       "title": "Nagaan of er nog personen in het lokaal zijn"
      },
      {
       "title": "Verzamel en begeleid de personen waarvoor men verantwoordelijk is"
      },
      {
       "title": "Ga naar de evacuatieplaats"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Op de evacuatieplaats:",
     "code": "LIST",
     "list": [
      {
       "title": "Ga na of de oproep naar de hulpdiensten gebeurd is"
      },
      {
       "title": "Overgaan tot fouilleren samen met de politiediensten"
      },
      {
       "title": "Terug naar de lokalen gaan bij negatieve fouillering en toestemming hulpdiensten"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "code": "GL",
   "title": "Gaslek",
   "version": "0.0",
   "updated": "2010-01-07T19:58:42.949Z",
   "heading": "Wat te doen bij een gaslek?",
   "step": [
    {
     "title": "Blijf kalm"
    },
    {
     "title": "Geef alarm",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "DV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "DV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "STOP onmiddellijk alle activiteiten"
    },
    {
     "title": "Druk de meldknop van het brandalarm in"
    },
    {
     "title": "Het brandalarmsignaal betekent onmiddellijke evacuatie."
    }
   ]
  },
  {
   "code": "VV",
   "title": "Verdacht voorwerp",
   "version": "0.0",
   "updated": "2017-09-28T19:58:42.949Z",
   "heading": "Wat te doen?",
   "step": [
    {
     "title": "Bij ontdekking van een verdacht voorwerp of pakket:",
     "list": [
      {
       "title": "Zoeken naar de eigenaar"
      },
      {
       "title": "Indien de eigenaar onvindbaar is:"
      },
      {
       "title": "Blijf kalm, vermijd paniek, raak het voorwerp/pakket niet aan"
      },
      {
       "title": "Verwijder de personen in de nabijheid"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Wanneer is een ontvangen pakket verdacht?",
     "list": [
      {
       "title": "Voorwerp waaraan u zich niet verwacht of dat u niet kan identificeren"
      },
      {
       "title": "Fictief terugadres of geen adres, overdreven frankering"
      },
      {
       "title": "Vreemde reuk"
      },
      {
       "title": "Klemmen, touwen of draden die uitsteken"
      },
      {
       "title": "Pakket uit harde materie of te volumineus/buitenmaats"
      },
      {
       "title": "Ontkleurde, bevlekte verpakking, oliesporen of kristallen"
      },
      {
       "title": "Er komt geluid uit het pakket"
      },
      {
       "title": "Een vloeistof sijpelt of lekt uit het pakket, aanwezigheid van poeder of vloeistof"
      },
      {
       "title": "Aanwezigheid van een dreignota."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Wat te doen bij ontvangst van verdacht pakket?",
     "list": [
      {
       "title": "Raak niets aan en open of verplaats het pakket niet."
      },
      {
       "title": "Doe alle aanwezige personen buitengaan en sluit de deur van het lokaal."
      },
      {
       "title": "Alleen als het pakket geopend werd:"
      },
      {
       "title": "Verplaats het niet."
      },
      {
       "title": "Trek al de gecontamineerde kleren uit (poeder/vloeistof) en plaats ze in een hermetisch gesloten plastic zak."
      },
      {
       "title": "Was uw handen met zeep/neem een stortbad."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "geef alarm",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "DV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "DV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de politie 101:",
     "action": [
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "0486788723"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Evacuatie?",
     "list": [
      {
       "title": "De politie beslist of er al dan niet moet geëvacueerd worden."
      },
      {
       "title": "Evacuatie van het gebouw starten."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Op de evacuatieplaats:",
     "list": [
      {
       "title": "Ga na of de oproep naar de hulpdiensten gebeurd is"
      },
      {
       "title": "Overgaan tot fouilleren samen met de politiediensten"
      },
      {
       "title": "Terug naar de lokalen gaan bij negatieve fouillering en toestemming hulpdiensten"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "code": "TA",
   "title": "Terroristische aanslag",
   "version": "0.0",
   "updated": "2017-09-29T19:58:42.949Z",
   "heading": "Wat te doen?",
   "step": [
    {
     "title": "Geef alarm:",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "DV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "DV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig het secretariaat:",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "secretariaat"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "secretariaat"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de politie 101:",
     "action": [
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "0486788723"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Geef duidelijke informatie met betrekking tot de situatie:",
     "list": [
      {
       "title": "Wat is de vorm van de dreiging?"
      },
      {
       "title": "Met hoeveel zijn de daders?"
      },
      {
       "title": "Waar bevinden ze zich precies?"
      },
      {
       "title": "Beschrijving van de daders?"
      },
      {
       "title": "Welke wapens worden gebruikt?"
      },
      {
       "title": "Zijn er al slachtoffers? Hoeveel? Waar?"
      },
      {
       "title": "Ernst van de verwondingen?"
      },
      {
       "title": "Volg hun instructies."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "De verantwoordelijke van de school of zijn gemandateerde:",
     "list": [
      {
       "title": "verwittigt het personeel en de leerlingen van de school via intercom of een ander communicatiesysteem;"
      },
      {
       "title": "indien de school geen intercom heeft, waarschuwt iedereen met een afgesproken signaal dat 
           duidelijk onderscheiden is van brand en evacuatie;"
      },
      {
       "title": "geeft duidelijke instructies over hoe gehandeld moet worden;"
      },
      {
       "title": "gebruikt geen codetaal die verkeerd begrepen kan worden;"
      },
      {
       "title": "houdt zich ter beschikking bij de aankomst van de politie;"
      },
      {
       "title": "is indien mogelijk fysiek aanwezig op een vooraf afgesproken plaats;"
      },
      {
       "title": "of anders via telefoon/gsm;"
      },
      {
       "title": "geeft de recentste en bijkomende informatie;"
      },
      {
       "title": "overhandigt kaartgegevens, sleutels… ;"
      },
      {
       "title": "is gids voor de interventieploegen;"
      },
      {
       "title": "communicatie gebeurt via één persoon om te vermijden dat gsm-masten worden 
        overbelast en dat verschillende verhalen leiden tot miscommunicatie en overmatige ongerustheid;"
      }
     ]
    }
   ]
  },
  {
   "code": "AMOK",
   "title": "AMOK situatie en blind geweld",
   "version": "0.0",
   "updated": "2017-09-29T19:58:42.949Z",
   "heading": "Wat te doen?",
   "step": [
    {
     "title": "AMOK scenario in de school",
     "list": [
      {
       "title": "Eén of meerdere daders dringen de school binnen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken."
      },
      {
       "title": "Ze verplaatsen zich daarvoor binnen de schoolgebouwen op zoek naar slachtoffers 
        die hij/zij zo eenvoudig mogelijk zonder enige obstructies tracht(en) te vinden."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de directe verantwoordelijke:",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "PV"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "PV"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig het secretariaat:",
     "action": [
      {
       "code": "SMS",
       "phoneNumber": "secretariaat"
      },
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "secretariaat"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Verwittig de politie 101:",
     "action": [
      {
       "code": "TEL",
       "phoneNumber": "0486788723"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Geef duidelijke informatie met betrekking tot de situatie:",
     "list": [
      {
       "title": "Wat gebeurt er? Zo exact mogelijk de situatie weergeven."
      },
      {
       "title": "Met hoeveel zijn de daders?"
      },
      {
       "title": "Waar bevinden ze zich precies?"
      },
      {
       "title": "Beschrijving van de daders?"
      },
      {
       "title": "Werd een vuurwapen gebruikt? Ander wapen?"
      },
      {
       "title": "Zijn er al slachtoffers? Hoeveel? Waar?"
      },
      {
       "title": "Ernst van de verwondingen?"
      },
      {
       "title": "Volg hun instructies."
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Overhandig aan de politie:",
     "list": [
      {
       "title": "de rode plankoker die bevestigd is in de inkomhal van de school; die bevat, 
        grijpklaar, voor de interventie van de politie, de plannen/plattegrond van de school met nummering 
        en indeling van klaslokalen en gebouwen;"
      },
      {
       "title": "aanwezigheidslijsten leerlingen en personeel, lokaalbezetting en klassenlijsten;"
      },
      {
       "title": "plannen met aanduiding van afsluitkranen van nutsvoorzieningen, alarm- of 
          brandinstallaties (elektriciteit, water, sprinklerinstallatie, sirenes, …);"
      },
      {
       "title": "ligging en uitrusting EHBO post;"
      },
      {
       "title": "intern noodplan, evacuatie scenario;"
      }
     ]
    },
    {
     "title": "Richtlijnen LOCK DOWN en SCENARIO bij AMOK incident:",
     "list": [
      {
       "title": "Leerlingen blijven in de klassen, deuren slotvast (binnenkant lokaal gebarricadeerd) 
        en leerlingen schuilen (op de grond liggen), weg van vensters en deuren (zodat zij niet kunnen waargenomen worden)."
      },
      {
       "title": "GSM’s worden op “stil” gezet."
      },
      {
       "title": "Leerlingen blijven stil liggen en geven eventueel informatie over de dader(s) via GSM."
      },
      {
       "title": "Vluchtende leerlingen veilig opvangen: <br/>- <strong>in de school</strong>: 
         ander schoolgebouw of barricadeerbare veilige schuilplaats;<br/><strong>- buiten 
         de school</strong>: zie noodplan evacuatie schoolgebouw"
      },
      {
       "title": "Leerlingen blijven stil liggen en geven eventueel informatie over de dader(s) via GSM."
      },
      {
       "title": "Aanwezige en ontbrekende personen registreren."
      },
      {
       "title": "Organiseren van opvang en psychische ondersteuning (traumatische ervaringen). 
        Inzet deskundigen: leerling begeleiding, CLB, externe - en interne dienst preventie en bescherming, directie."
      },
      {
       "title": "Opvolgen acties intern noodplan."
      }
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

Person

Diagram

VOS - ERD Person
VOS - ERD Person

JSON

Opmerking: Nu worden die gegevens in een json tekstbestand opgeslagen vooraleer ze in local storage worden geladen. Dat is geen veilige manier van werken. Later gaan we die data met een API van de server halen.

De data zit in het bestand met de naam data/personList.json:

{
 "api": "Person",
 "code": "P",
 "title": "Persoon",
 "description": "Persoonsgegevens",
 "version": "0.0",
 "updated": "2016-11-16 13:33:42",
 "list": [
  {
   "api": "Identity",
   "code": "ID",
   "title": "Identiteit",
   "description": "Persoonlijke gegevens",
   "version": "0.0",
   "updated": "2016-11-16 13:33:42",
   "role": "LDO",
   "userName" : "jing",
   "password" : "123456",
   "firstName": "Joseph",
   "lastName": "Inghelbrecht",
   "phoneWork": "0486 78 87 23",
   "phoneHome": "0486 78 87 23",
   "mobile": "0486 78 87 23",
   "email": "jef.inghelbrecht@telenet.be",
   "street": "Braziliëstraat 38",
   "postalCode": "2000",
   "city": "Antwerpen",
   "function": "docent"
  },
  {
   "api": "Identity",
   "code": "ID",
   "title": "Identiteit",
   "description": "Persoonlijke gegevens",
   "version": "0.0",
   "updated": "2016-11-16 13:33:42",
   "role": "STAF",
   "userName" : "guy",
   "password" : "123456",
   "firstName": "Guy",
   "lastName": "Linten",
   "phoneWork": "0486 78 87 23",
   "phoneHome": "0486 78 87 23",
   "mobile": "0486 78 87 23",
   "email": "guy.linten@telenet.be",
   "street": "Ergensstraat 2",
   "postalCode": "1000",
   "city": "Brussel",
   "function": "docent"
  },
  {
   "api": "Identity",
   "code": "ID",
   "title": "Identiteit",
   "description": "Persoonlijke gegevens",
   "version": "0.0",
   "updated": "2016-11-16 13:33:42",
   "role": "DV",
   "userName" : "dvjing",
   "password" : "123456",
   "firstName": "Joseph",
   "lastName": "Inghelbrecht",
   "phoneWork": "0486 78 87 23",
   "phoneHome": "0486 78 87 23",
   "mobile": "0486 78 87 23",
   "email": "jef.inghelbrecht@telenet.be",
   "street": "Braziliëstraat 38",
   "postalCode": "2000",
   "city": "Antwerpen",
   "function": "Docent/Directe verantwoordelijke"
  },
  {
   "api": "Identity",
   "code": "ID",
   "title": "Identiteit",
   "description": "Persoonlijke gegevens",
   "version": "0.0",
   "updated": "2016-11-16 13:33:42",
   "role": "SE",
   "userName" : "sejing",
   "password" : "123456",
   "firstName": "Joseph",
   "lastName": "Inghelbrecht",
   "phoneWork": "0486 78 87 23",
   "phoneHome": "0486 78 87 23",
   "mobile": "0486 78 87 23",
   "email": "jef.inghelbrecht@telenet.be",
   "street": "Braziliëstraat 38",
   "postalCode": "2000",
   "city": "Antwerpen",
   "function": "Secretariaat"
  },
  {
   "api": "Identity",
   "code": "ID",
   "title": "Identiteit",
   "description": "Persoonlijke gegevens",
   "version": "0.0",
   "updated": "2016-11-16 13:33:42",
   "role": "DIR",
   "userName" : "dirjing",
   "password" : "123456",
   "firstName": "Joseph",
   "lastName": "Inghelbrecht",
   "phoneWork": "0486 78 87 23",
   "phoneHome": "0486 78 87 23",
   "mobile": "0486 78 87 23",
   "email": "jef.inghelbrecht@telenet.be",
   "street": "Braziliëstraat 38",
   "postalCode": "2000",
   "city": "Antwerpen",
   "function": "Directeur"
  }
 ]
}

OrganisationList

Diagram

VOS - ERD Organisation
VOS - ERD OrganisationList

JSON

Opmerking: Nu worden die gegevens in een json tekstbestand opgeslagen vooraleer ze in local storage worden geladen. Dat is geen veilige manier van werken. Later gaan we die data met een API van de server halen.

De data zit in het bestand met de naam data/organisationList.json:

[
 {
  "name": "Atheneum Irishof Campus Kapellen",
  "street": "Streepstraat 16",
  "postalcode": "2950",
  "city": " Kapellen",
  "email": "ka.kapellen@g-o.be",
  "phone": "03 660 13 00",
  "directie": {
   "firstName": "Brigitta",
   "lastName": "Verlent",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.31974150000001",
  "longitude": "4.424790499999972",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Atheneum Irishof Campus Kalmthout",
  "street": "Ganzendries 14",
  "postalcode": "2920",
  "city": " Kalmthout",
  "email": "ka.kapellen@g-o.be",
  "phone": "03 666 89 15",
  "directie": {
   "firstName": "Brigitta",
   "lastName": "Verlent",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.37707839999999",
  "longitude": "4.470896499999981",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Middenschool Irishof",
  "street": "Streepstraat 16",
  "postalcode": "2950",
  "city": "Kapellen",
  "email": "ms.kapellen@g-o.be",
  "phone": "03 660 13 00",
  "directie": {
   "firstName": "Roel",
   "lastName": "Gheyle",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.31974150000001",
  "longitude": "4.424790499999972" },
 {
  "name": "Kunsthumaniora van het GO! Campus Harmonie",
  "street": "Karel Oomstraat 24",
  "postalcode": "2018",
  "city": "Antwerpen",
  "email": "kunsthumaniora@telenet.be",
  "phone": "03 216 02 36",
  "directie": {
   "firstName": "Luc",
   "lastName": " Van Praet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.1964568",
  "longitude": "4.409540800000059" },
 {
  "name": "Kunsthumaniora van het GO! Campus Ieperman:",
  "street": "Kerkelei 43",
  "postalcode": "2610",
  "city": "Wilrijk",
  "email": "kunsthumaniora@telenet.be",
  "phone": "03 216 02 36",
  "directie": {
   "firstName": "Luc",
   "lastName": " Van Praet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.1685824",
  "longitude": "4.3995956999999635",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "De Scheepvaartschool - Cenflumarin",
  "street": "Gloriantlaan 75",
  "postalcode": "2050",
  "city": " Antwerpen",
  "email": "secretariaat@descheepvaartschool.be",
  "phone": "03 570 97 30",
  "directie": {
   "firstName": "Roel",
   "lastName": " Buisseret",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.22555089999999",
  "longitude": "4.387087000000065",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Erasmusatheneum Essen-Kalmthout Campus Kalmthout",
  "street": "Ganzendries 14",
  "postalcode": "2920",
  "city": " Kalmthout",
  "email": "ms.essen@g-o.be",
  "phone": "03 667 25 64",
  "directie": {
   "firstName": "Wendy",
   "lastName": " Van den Branden",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.3773771",
  "longitude": "4.47073869999997",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Erasmusatheneum Essen-Kalmthout Campus Essen",
  "street": "Hofstraat 14",
  "postalcode": "2910",
  "city": "Essen",
  "email": "ms.essen@g-o.be",
  "phone": "03 667 25 64",
  "directie": {
   "firstName": "Wendy",
   "lastName": " Van den Branden",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.4655301",
  "longitude": "4.468597100000011",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Koninklijk Atheneum Antwerpen",
  "street": "Fr. Rooseveltplaats 11",
  "postalcode": "2060",
  "city": "Antwerpen",
  "email": "ka1.antwerpen@g-o.be",
  "phone": "03 232 70 99",
  "directie": {
   "firstName": "Karin",
   "lastName": "Heremans",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2195145",
  "longitude": "4.417851199999973",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Koninklijk Atheneum Berchem",
  "street": "Uitbreidingstraat 246",
  "postalcode": "2600",
  "city": " Berchem",
  "email": "directie.kaberchem@antigon.be",
  "phone": "03239 00 23",
  "directie": {
   "firstName": "Inge",
   "lastName": " Verhiest",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.1940403",
  "longitude": "4.422376299999996",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Koninklijk Atheneum Deurne",
  "street": "Frank Craeybeckxlaan 22",
  "postalcode": "2100",
  "city": "Deurne",
  "email": "ka.deurne@g-o.be",
  "phone": "03 328 18 40",
  "directie": {
   "firstName": "Dirk",
   "lastName": " Boeye",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2216359",
  "longitude": "4.459588599999961",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Koninklijk Atheneum Hoboken",
  "street": "Distelvinklaan 22",
  "postalcode": "2660",
  "city": " Hoboken",
  "email": "atheneum.hoboken@g-o.be",
  "phone": "03 827 27 99",
  "directie": {
   "firstName": "Micheline",
   "lastName": "Warmenbol",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.1698497",
  "longitude": "4.361586699999975",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Koninklijk Atheneum Hoboken Noord",
  "street": "Hendriklei 67",
  "postalcode": "2660",
  "city": "Hoboken",
  "email": "atheneum.hoboken@g-o.be",
  "phone": "03 828 62 26",
  "directie": {
   "firstName": "Micheline",
   "lastName": " Warmenbol",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.18814099999999",
  "longitude": "4.372773100000018",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 { 
  "name": "Koninklijk Atheneum MXM",
  "street": "Melgesdreef 113",
  "postalcode": "2170",
  "city": "Merksem",
  "email": "info@kamerksem.be",
  "phone": "03 645 75 68",
  "directie": {
   "firstName": "Eddy",
   "lastName": " Marchand",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2560402",
  "longitude": "4.455210399999942",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 { 
  "name": "Koninklijk Lyceum Antwerpen",
  "street": "Hertoginstraat 17",
  "postalcode": "2018",
  "city": "Antwerpen",
  "email": "onthaal@kla.be",
  "phone": "03 232 74 47",
  "directie": {
   "firstName": "Ann",
   "lastName": "Huybrechts",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2082846",
  "longitude": "4.411034299999983",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Spectrumschool",
  "street": "Ruggeveldlaan 496",
  "postalcode": "2100",
  "city": "Deurne",
  "email": "info@spectrumschool.be",
  "phone": "03 328 05 00",
  "directie": {
   "firstName": "Christine",
   "lastName": " Hannes",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2198521",
  "longitude": "4.480515999999966",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Spectrumschool Campus Plantijn-Moretus",
  "street": "Plantin en Moretuslei 165",
  "postalcode": "2140",
  "city": "Borgerhout",
  "email": "info@spectrumschool.be",
  "phone": "03 328 05 00",
  "directie": {
   "firstName": "Christine",
   "lastName": " Hannes",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2098859",
  "longitude": "4.430468700000006",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Technisch Atheneum Campus Kapellen",
  "street": "Pastoor Vandenhoudstraat 8",
  "postalcode": "2950",
  "city": "Kapellen",
  "email": "gotak.campuskapellen@g-o.be",
  "phone": "03 664 43 00",
  "directie": {
   "firstName": "Axel",
   "lastName": " Lynen",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2098859",
  "longitude": "4.430468700000006",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Technisch Atheneum Campus Stabroek",
  "street": "Sint Catharinastraat 10",
  "postalcode": "2940",
  "city": "Stabroek",
  "email": "gotak.campuskapellen@g-o.be",
  "phone": "03 664 43 00",
  "directie": {
   "firstName": "Axel",
   "lastName": " Lynen",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.331461",
  "longitude": "4.373995299999933",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 },
 {
  "name": "Middenschool en Koninklijk Atheneum Ekeren van het GO!",
  "street": "Pastoor De Vosstraat 19",
  "postalcode": "2180",
  "city": "Ekeren",
  "email": "directie.kaekeren@antigon.be",
  "phone": "03 541 14 28",
  "directie": {
   "firstName": "Ann",
   "lastName": "Cuvelier",
   "phone": "0486788723"
  },
  "secretariaat": {
   "phone": "0486788723"
  },
  "preventieadviseur": {
   "firstName": "Frederic",
   "lastName": "Jaminet",
   "phone": "0486788723"
  },
  "latitude": "51.2760578",
  "longitude": "4.4225821",
  "distanceFromMyLocation" : 0
 }
]

Position

Diagram

VOS - ERD Position
VOS - ERD Position

JSON

Dat is geen tabel. Het is een luie manier om bij manier van spreken een klasse voor Position de declareren in JavaScript.

De datastructuur zit in het bestand met de naam data/position.json:

{
 "latitude": "",
 "longitude": "",
 "altitude": "",
 "altitude Accuracy": "",
 "heading": "",
 "speed": "",
 "timestamp": ""
}

Identity

Diagram

VOS - ERD Identity
VOS - ERD Identity

JSON

Dat is geen tabel. Het is een luie manier om bij manier van spreken een klasse voor Position de declareren in JavaScript.

De datastructuur zit in het bestand met de naam data/identity.json:

{
 "api": "Identity",
 "code": "ID",
 "title": "Identiteit",
 "description": "Persoonlijke gegevens",
 "version": "0.0",
 "updated": "2016-11-16 13:33:42",
 "role": "GAST",
 "userName" : "gast",
 "firstName": "",
 "lastName": "",
 "phoneWork": "",
 "phoneHome": "",
 "mobile": "",
 "email": "",
 "street": "",
 "postalCode": "",
 "city": "",
 "function": "bezoeker",
 "loggedIn" : false
}

JI
2018-12-07 17:25:29