Fric-frac Data Manipulation Language
Home

Fric-frac Data Manipulation Language

Fric-frac Data Manipulation Language

Voor het beheren van de database, maken we een set van stored procedures die we verderop in de data access laag zullen gebruiken. De naam van elke stored procedure begint met de naam van de tabel gevolgd door de CRUD actie:

De notatie voor de namen van de stored procedures volgen de pascalnotatie.

De aanwijzingen voor de eigenschappen vind je in Fric-frac Event Calendar logisch model. Boven elke tabel staan indicaties over de tabel zelf.

Label Naam Omschrijving
Databasenaam docent1 de naam voor de database
Displaynaam voor database Fric-frac de naam van de database zoals die op het scherm aan de gebruiker getoond zal worden
Vendor ModernWays de naam van de organisatie die eigenaar is van de database
Tabelnaam EventCategory de naam van de tabel
Displaynaam voor tabel Event type de naam van de tabel zoals die op het scherm aan de gebruiker getoond zal worden
geördend op Name lijst van kolommen waarop de rijen in de tabel geördend moeten worden, door een komma gescheiden

In de verschillende kolommen staat opgegeven hoe de tabel aangemaakt moet worden.

Naam Omschrijving
Column Name de naam voor de kolom
Display Text de naam van de kolom zoals die op het scherm aan de gebruiker getoond zal worden
Searchable
  1. als hiet SELECTBY staat, moet je een stored procedure aanmaken om op die kolom te kunnen zoeken
  2. als hiet SELECTLIKE staat, moet je een stored procedure aanmaken om op die kolom te kunnen zoeken op basis van het begin van de naam
  3. als hiet SELECTLIKEX staat, moet je een stored procedure aanmaken om op die kolom te kunnen zoeken op basis van een onderdeel van de naam
  4. als hiet SELECTX staat, moet je een stored procedure aanmaken om op die kolom te kunnen zoeken op basis van alle drie de hierboven vermelde mogelijkheden
Unique YES wil zeggen dat je een UNIQUE constraint moet toevoegen
Type

gegevenstype:

  • CHAR
  • INT
  • FLOAT
  • DECIMAL
Length het aantal tekens die voorzien moeten worden; voor DECIMAL is dat het aantal cijfers voor de komma en het aantal cijfers na de komma bv. 4,2
Variable als hier YES staat gebruik je VARCHAR anders CHAR
International als hier YES staat moet je nationale karatersets gebruiken. Het gegevenstype moet dus beginnen met n, bijvoorbeeld nchar, nvarchar
Required als dit YES is, voeg je een not null constraint toe

MySQL

  1. Fric-frac MySQL DML EventCategory

MsSQL

Nog niet geïmplementeerd.

JI
2017-09-06 15:29:23