Fric-frac Event Analyse
Home

Fric-frac Event Analyse

Fric-frac Event Analyse

De nood naar businessanalisten is erg hoog. Het staat heel hoog in de lijst van meest gezochte IT profielen.

Met analyse bereiden we een ICT oplossing voor een bepaald probleem voor. In de analyse kijken we eerst naar de business context waarin het probleem zich stelt en bekijken we het probleem zonder dat we al een software-product als oplossing voor ogen hebben. Vervolgens stellen we één of meerdere oplossingsscenario's voor. Hiervoor maken we een functionele analyse van het probleem en beschrijven we wat er van de software-oplossing verwacht wordt.

Fric-frac is een programma waarmee je events kan publiceren op een online kalender en delen met een groep.

 1. Fric-frac Verkennend gesprek
  Om te weten te komen wat de applicatie allemaal moet kunnen doen interviewen we de klant. Tijdens het interview proberen we ons in te leven in zijn domein.
 2. ​Vermits de applicatie uiteenvalt in twee deelapplicaties maken stellen we eerst de Fric-frac Functionele vereisten - beheer op en daarna de Fric-frac Functionele vereisten - leden. In Programmeren 3 houden we ons alleen bezig met het beheer.
 3. Fric-frac Domein model
  Tijdens de interviews beginnen we al met het opstellen van het domeinmodel. In de gesprekken met de klant stellen we geleidelijk aan het Fric-frac Conceptueel model op. Achteraf stellen we het Fric-frac Logisch model op.
 4. Met de klant maken we de use case diagrammen. Op basis daarvan maken we de use case beschrijvingen die we intern gebruiken om de applicatie te programmeren.
  1. Fric-frac Use Case Admin
  2. Fric-frac Use Case Person Editing
 5. Fric-frac Wireframes
  Op basis van het domeinmodel maken we samen met de klant de wireframes om een idee te hebben hoe de pagina's van de website eruit moeten zien.

JI
2019-01-11 15:32:38