Biblioshop - logisch model
Home

Biblioshop - logisch model

Biblioshop - logisch model

Het logische datamodel beschrijft de structuur van en de referenties tussen de logische gegevensobjecten, die meer gelijken op tabellen dan op entiteiten.

Data Structure Diagram

Alle uitleg over de DSD van An Orm Apart vind je op Data Structure Diagram voor An Orm Apart.

Databanken

ModernWays

ModernWays

Book

Book

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute Reserved HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Author Auteur SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Title Titel SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT NA NA NA
Subtitle Ondertitel SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
ProductCode Productcode SELECTX NO NO CHAR 50 YES YES NO NA NA NA NO INPUT NA NA NA NA
ProductType Producttype SELECTX NO NO CHAR 50 YES YES NO NA NA NA NO INPUT NA NA NA NA
ProductTypeFull Productcode SELECTX NO NO CHAR 80 YES YES NO NA NA NA NO INPUT NA NA NA NA
Publisher Uitgever SELECTX NO NO CHAR 120 YES YES NO NA NA NA NO INPUT NA NA NA NA
PublicationDate Verschijningsjaar SELECT NO NO CHAR 20 YES NO NO NA NA NA NO INPUT NA NA NA NA
Category Categorie SELECTX NO NO CHAR 255 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
NumberOfPages Aantal pagina's NA NO NO CHAR 6 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Language Taal SELECT NO NO CHAR 20 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Size Afmetingen NA NO NO CHAR 20 YES YES NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Price Kostprijs NA NO NO DECIMAL 6,2 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Description Beschrijving NA NO NO VARCHAR 2000 YES NA NO NA NA NA NO INPUT TEXTEREA NA NA NA
ImageURL Afbeelding NA NO NO 255 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN id NA NA NA

OrderStatus

Status bestelling

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute HTML name attribute HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTBY NO YES CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT name NA NA NA
Description Beschrijving NO NO NO CHAR 1024 YES YES NO NA NA NA NO TEXTEAREA NA description NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN id NA NA NA

ShippingMethod

Verzendingswijze

Name
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute HTML name attribute HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Name Naam SELECTBY NO YES CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT name NA NA NA
Description Beschrijving NO NO NO CHAR 1024 YES YES NO NA NA NA NO TEXTEAREA NA description NA NA NA
Price Kostprijs NO NO NO DECIMAL 6,2 NA NA YES NA NA NA YES INPUT TEXT price NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN id NA NA NA

Order

Bestelling

OrderDate
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute HTML name attribute HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
OrderDate Besteldatum SELECTBY NO NO DATETIME NA NA NA YES NA NA NA YES INPUT TEXT orderdate NA NA NA
ShippingDate Verzenddatum SELECTBY NO NO DATETIME NA NA NA YES NA NA NA YES INPUT TEXT shippingdate NA NA NA
Comment Opmerking NO NO NO CHAR 512 YES YES NO NA NA NA NO TEXTEREA comment NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN id NA NA NA
CustomerId Klant YES NO NO Integer NA NA NA YES Customer Id LastName YES INPUT HIDDEN idarticle NA NA NA
ShippingMethodId Verzendigsmethode NO NO NO Integer NA NA NA YES ShippingMethod Id Name YES INPUT HIDDEN idarticle NA NA NA
StatusId Status NO NO NO Integer NA NA NA YES OrderStatus Id Name YES INPUT HIDDEN idarticle NA NA NA

OrderItem

Details bestelling

Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute HTML name attribute HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
BookId Boek NO NO NO Integer NA NA NA YES Product Id Name YES INPUT HIDDEN product-id NA NA NA
OrderId Bestelling NO NO NO Integer NA NA NA YES Order Id Id YES INPUT HIDDEN order-id NA NA NA
Id NA NO PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA NA INPUT HIDDEN id NA NA NA
Quantity Hoeveelheid NO NA NO DECIMAL 4,2 NA NA NO NA NA NA YES INPUT TEXT quantity NA NA NA

Customer

Klant

LastName, FirstName
Column Name Display Text Searchable Default Value Unique Type Length Variable International Required Reference Table Reference Column Display Column List HTML element HTML type attribute HTML name attribute HTML pattern attribute HTML title attribute HTML placeholder attribute
Email E-mail SELECTBY NO YES CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT code NA NA NA
FirstName Voornaam NO NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT name NA NA NA
LastName Familienaam SELECTBY NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT contact NA NA NA
Address Adres NO NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA NO INPUT TEXT address1 NA NA NA
City Stad NO NO NO CHAR 255 YES YES YES NA NA NA YES INPUT TEXT city NA NA NA
PostalCode Postcode SELECTBY NO NO CHAR 20 YES NO YES NA NA NA NO INPUT TEXT postalcode NA NA NA
Country Land SELECTBY NO NO CHAR 50 YES YES NO NA Id NA NO INPUT TEXT country NA NA NA
Phone Telefoon/GSM NO NO NO CHAR 40 YES NO NO NA NA NA NO INPUT TEXT phone NA NA NA
Id NA NA PK YES Integer NA NA NA Yes NA NA NA YES INPUT HIDDEN id NA NA NA

JI
2020-11-25 12:35:09