SQL SELECT statement met clausules
Home

SQL SELECT statement met clausules

SQL SELECT statement met clausules

Het SELECT statement vormt de kern van de DML.

Probleem

Het is niet voldoende om rijen te kunnen selecteren, je moet ook in staat zijn om bijvoorbeeld statistische gegevens te genereren.

Oplossing

Met het SELECT statement kan je gegevens uit de database die in tabelvorm geretourneerd worden. De algemene syntaxis van het SELECT statement is:

SELECT expressie(s) waarin sleutelwoorden, namen en constanten zitten FROM tabel

Het SELECT en de FROM clausule zijn verplicht. Maar daarnaast kan je nog andere clausules gebruiken om gegevens te filteren, te groeperen en te sorteren. Het uitgebreide SELECT statement ziet er zo uit:

SELECT expression(s) waarin sleutelwoorden, namen en constanten zitten FROM tabel
[WHERE clause]
[GROUP BY clause]
[HAVING clause]
[ORDER BY clause]

De optionele clausules staan tussen vierkante haken om aan te geven dat ze optioneel zijn. We beginnen met zeer eenvoudige SELECT statements, daarna geven we enkele voorbeelden van de optionele clausules.

Tik het volgende statement in:

use JefInghelbrecht;
select Familienaam,Titel from Boeken;

De SELECT en de FROM clausule zijn verplicht. Je ziet dat de twee kolommen die we gespecifieerd hebben weergegeven worden maar van alle rijen.

In de volgende lessen leren we de extra clausules gebruiken.

JI
2020-01-19 11:42:40