SQL Operatoren
Home

SQL Operatoren

SQL Operatoren

We hebben al een eenvoudige en enkelvoudige voorwaarde gezien. Maar we kunnen complexe samengestelde voorwaarden opstellen door niet alleen met het gelijkheidsteken te werken maar met andere operatoren en de combinatie ervan.

Probleem

We willen niet alleen rijen kunnen selecteren gebaseerd op één kolom die gelijk is aan een bepaalde waarde. We moeten ook complexere voorwaarden kunnen opstellen. Daarom beschikken over we een hele reeks operatoren die we bovendien kunnen combineren.

Oplossing

Een voorwaarde is een logische uitdrukking waarvan de waarde TRUE of FALSE is. Ze wordt opgebouwd met

  • de logische operatoren AND, OR en NOT
  • de vergelijkingsoperatoren =, <, >, <=, >= en <> (verschillend, niet gelijk);
  • wildcards (%, _, [])
  • andere operatoren zoals LIKE, IN en BETWEEN

Het gebruik van de ronde haakjes ( ) dient om de volgorde van de evaluatie van de operatoren te bepalen.

Het interpreteren van select opdrachten is niet altijd direct duidelijk. Als je baas je vraag je vraagt om alle boeken te selecteren die door Brusselmans zijn geschreven en alle boeken die door Hawkins zijn geschreven.

Is dat hetzelfde of anders dan de opdracht: selecteer alle boeken die door Brusselmans en door Hawkins zijn geschreven?

Welke logische operator gebruik je voor de eerste select, en welke logische operator gebruik je voor de tweede select?

Als iemand bij je thuis op bezoek komt en je vraag haar of ze koffie of thee wil drinken, over welke of gaat het? Is het beleefd om te antwoorden koffie en thee?

Waarheidstabellen kunnen helpen de juiste select te maken:

De of tabel:

koffie

OR

TRUE

FALSE

thee

TRUE

True

True

FALSE

True

False

De exclusieve of of xor tabel:

koffie

XOR

TRUE

FALSE

thee

TRUE

False

True

FALSE

True

False

De en tabel:

koffie

AND

TRUE

FALSE

koffie

TRUE

True

False

FALSE

False

We gaan die operatoren nu in detail bekijken.

JI
2020-01-19 11:44:28