SQL BETWEEN operator
Home

SQL BETWEEN operator

SQL BETWEEN operator

Met de BETWEEN operator kan je een bereiktest (range test) tussen twee waarden uitvoeren. Om alle boeken te selecteren die in de vorige eeuw zijn verschenen kan je het volgende statement uitvoeren:

Probleem

Met de BETWEEN operator kan je een bereiktest (range test) tussen twee waarden uitvoeren. Om alle boeken te selecteren die in de vorige eeuw zijn verschenen kan je het volgende statement uitvoeren:

Oplossing

Met de BETWEEN operator kan je een bereiktest (range test) tussen twee waarden uitvoeren. Om alle boeken te selecteren die in de vorige eeuw zijn verschenen kan je het volgende statement uitvoeren:

  1. De BETWEEN operator is inclusief.
  2. De BETWEEN operator wordt vooral gebruikt bij datums en getallen. Met tekst is het resultaat niet gegarandeerd.
use JefInghelbrecht
select Familienaam, Titel, Verschijningsjaar
  from Boeken
  where Verschijningsjaar between '1900' and '1999'

Opdracht

Maak de volgende scripts en sla die op in het bestand met de naam BoekenSelectBetween.sql:

  1. Selecteer de voornaam, familienaam, titel uit de tabel Boeken die gepubliceerd werden tussen 1998 en 2001.
  2. Selecteer de voornaam, familienaam, titel uit de tabel Boeken die gepubliceerd werden tussen 1900 en 2011 en waarvan de familienaam begint met de letter B. Orden de titels alfabetisch.
  3. Selecteer de voornaam, familienaam, titel en verschijningsdatum uit de tabel Boeken die gepubliceerd werden tussen 1900 en 2011 en waarvan de familienaam de letters B, F of A bevatten. Orden de boeken op verschijningsdatum.
  4. Selecteer de voornaam, familienaam, titel en verschijningsdatum uit de tabel Boeken die gepubliceerd werden na 1990. Orden de boeken op verschijningsdatum.
  5. Selecteer de voornaam, familienaam, titel en verschijningsdatum uit de tabel Boeken die gepubliceerd werden voor 2010. Orden de boeken op familienaam en voornaam.
  6. In alle scripts moet je de BETWEEN clausule gebruiken!

JI
2020-01-26 14:00:11