Connecteren met een remote MySQL server vanuit MySQL Workbench
Home

Connecteren met een remote MySQL server vanuit MySQL Workbench

Connecteren met een remote MySQL server vanuit MySQL Workbench

Het MySQL-softwarepakket bestaat onder meer uit een serverprogramma. Dit programma zet een een proces in gang dat op de computer draait zonder inmenging van de gebruiker.

Naast de eigenlijke MySQL server zitten in dat pakke een aantal tools, zoals bijvoorbeeld:

De MySQL Workbench opstarten

Nadat je MySQL Community hebt gedownload en geïnstalleerd voeg je de MySQL Workbench toe aan Start.

Klik op de tegel om het programma te openen. Het openingscherm laat alle reeds gemaakte verbindingen zien. Klik op de plus om een nieuwe connectie te maken:

MySQL Workbench New Connection Screen
MySQL Workbench New Connection Screen

Het Setup New Connection dialoog scherm wordt geöpend. Je vult hier de volgende gegevens in:

MySQL Workbench New Connection Dialog Box Remote MySQL Server
MySQL Workbench New Connection Dialog Box Remote MySQL Server

Klik op Test Connection om de verbinding uit te proberen. Als je alles goed hebt ingevuld, krijg je het volgende te zien:

MySQL Workbench Succesfully made the MySQL remote connection
MySQL Workbench Succesfully made the MySQL remote connection

JI
2017-09-03 18:29:04