Beginnen met MySQL
Home

Beginnen met MySQL

Beginnen met MySQL

Om met MySQL te kunnen beginnen moet je eerste de MySQL server installeren evenals de MySQL Workbench. De Workbench is een tool waarmee je op een visuele manier met MySQL objecten kunt werken.

Downloaden

Als je de optie Download MySQL Community Server selecteert worden alle onderdelen geïnstalleerd, o.a. de server zelf en de Workbench. Het is dus handig deze optie te kiezen.

Download altijd de laatste versie.Vincent: Let wel op: het kan zijn dat er incompatibiliteiten met verwante packages zijn! Wij hebben in de les gebruik gemaakt van MySQL-versie 8.0.17.

MySQL Community Download
MySQL Community Download
MySQL Community Download Fast
MySQL Community Download Fast
MySQL Community Download Start
MySQL Community Download Start

Installeren

Na het downloaden voer je het bestand uit.

MySQL Community Download uitvoeren
MySQL Community Download uitvoeren

Selecteer uit de lijst van de te installeren onderdelen minstens:

  1. MySQL server
  2. MySQL Workbench

Op een bepaald moment wordt er gevraagd om een paswoord op te geven. Kies een gemakkelijk paswoord vermits die server locaal geïnstalleerd wordt en alleen dient om te testen.

JI
2017-09-06 10:57:11