MSSQL Het DROP statement
Home

MSSQL Het DROP statement

MSSQL Het DROP statement

Objecten in de database zoals indexen en tabellen kunnen met het DROP statement verwijderd worden. Ook de database kan met het DROP statement verwijderd worden.

DROP DATABASE

Om een database te verwijderen:

drop database JefInghelbrecht;

DROP TABLE

Om een tabel uit de database te verwijderen geef je eerst aan uit welke database de tabel verwijderd moet worden:

-- Bestandsnaam: BoekenDrop.sql
use JefInghelbrecht;
drop table Boeken;

Het is aangeraden om eerst een backup te maken van de database vooraleer er iets uit te verwijderen.

Later zien we voorbeelden hoe je DROP gebruikt om kolommen uit een tabel te verwijderen.

JI
2020-01-18 07:56:51