MSSQL Een database maken
Home

MSSQL Een database maken

MSSQL Een database maken

We beginnen met een eenvoudige flat table, gebaseerd op de structuur van het CSV boekenbestand. We kunnen later de data 'normaliseren' en een ER model maken.

Probleem

Van data naar informatie

Design

De structuur neem ik van Moodle:

En ik voeg er het internationaal ISBN nummer aan toe:

Oplossing

De database script maken

Open een nieuw Query venster:

Een nieuw query venster openen
Een nieuw query venster openen

Het Query venster ziet er zo uit:

Een query venster klaar om sql te typen
Een query venster klaar om sql te typen

Typ de volgende script en sla die op in de App_Data\SqlScripts met de naam CreateDatabase.sql:

-- JI
-- 25 september
--
 
CREATE DATABASE Bibliotex
ON
-- Because neither MB nor KB is specified in the SIZE parameter for the Sales_dat file, 
-- it uses MB and is allocated in megabytes.
( NAME = Bibliotex,
  FILENAME = 'D:\bin\Programmeren 3\Bibliotex01\App_Data\Bibliotex.mdf',
  SIZE = 10,
  MAXSIZE = 50,
  FILEGROWTH = 5 )
LOG ON
(NAME = Bibliotex_log,
  FILENAME = 'D:\bin\Programmeren 3\Bibliotex01\App_Data\Bibliotex_log.ldf',
  SIZE = 5MB,
  MAXSIZE = 25MB,
  FILEGROWTH = 5MB );
GO

De script uitvoeren

Vanuit het query venster een script uitvoeren
Vanuit het query venster een script uitvoeren

Checken als de script naar wens is uitgevoerd:

Verifieren of de script correct is uitgevoerd
Verifiëren of de script correct is uitgevoerd

De script opslaan

Een sql script opslaan
Een sql script opslaan

Opmerking

Vooraleer ik het vergeet, je kan geen database maken op een aangesloten harde schijf. Dus ook niet op een usb stick, Dropbox, OneDrive enz.. MsSql gaat ervan uit dat een database een 'serieus' iets is dat niet tijdelijk maar permanent is. Maak ook geen database in de Gebruikers of Users map. De Users map is immers een speciale map in Windows met speciale rechten. Maak ook geen database in de root van de C of D schijf.

JI
2020-01-17 19:05:27