MSSQL Herstelpunt na meerdere rijen inserten
Home

MSSQL Herstelpunt na meerdere rijen inserten

MSSQL Herstelpunt na meerdere rijen inserten

Nadat je mijn boeken en die van de andere cursisten hebt toegevoegd is het de moeite om weer een herstelpunt te maken tot en met inserten meerdere rijen.

Stappenplan

use JefInghelbrecht
go


:setvar path "C:\Users\Home\OneDrive\school 2015-2016\Databanken 12694\"
:r $(path)"BoekenCreate.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCommentaarDrop.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCommentaarAdd.sql"
:r $(path)"BoekenAlterFamilienaamAlterNotNull.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCategorieAdd.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCategorieAlter.sql"
:r $(path)"BoekenAlterInsertedByAdd.sql"
:r $(path)"BoekenAlterUitgeverijAlterLength.sql"
:r $(path)"BoekenInsertMijnBoek.sql"

:r $(path)"BoekenInsertAlleAndere.sql"


BoekenInsertAlleAndere.sql
-- JI
-- 10/03/2016
use _12627JefInghelbrecht
go

:setvar subpath "C:\Users\Home\OneDrive\school 2015-2016\Databanken 12694\InsertAll\"
:r $(subpath)"BoekeninsertAlBVG.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllES.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllHG.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllJH.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllQW.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllSV.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllSH.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllKV.sql"
:r $(subpath)"BoekenInsertAllJI.sql"

select * from Boeken

JI
2020-01-26 11:14:18