MSSQL Gegegevenstypes
Home

MSSQL Gegegevenstypes

MSSQL Gegegevenstypes

Bij het opslaan in een database bepalen we vooraf om welk soort type de data die we zullen opslaan gaat. We noemen dit het datatype of gegevenstype.

Hieronder vind je een overzicht van alle mogelijke datatypes die je kunt gebruiken in MSSQL. Om het overzicht te bewaren heb ik de datatypes gerangschikt onder 3 noemers, namelijk "getallen","datums" en "tekst".

 1. Getallen
  Data Types Omschrijving
  bigint Integer data van -2^63 (-9223372036854775808) tot 2^63-1 (9223372036854775807)
  int Integer data van -2^31 (-2.147.483.648) tot 2^31-1 (2.147.483.647)
  smallint Integer data van -2^15 (-32,768) tot 2^15-1 (32.767)
  tinyint Integer data van 0 tot 255
  bit Integer data van 1 of 0 (Boolean bijv. ja/nee)
  decimal Numerieke data types als niet opgegeven dan van -10^38+1 tot 10^38-1 (p) Precision : De maximale totale lengte van decimale digits die opgeslagen kunnen worden. (s) Scale : Het maximale aantal nummers die rechts van de komma opgeslagen kunnen worden.
  numeric Idem decimal
  money Valuta data van -2^63 (-9223372036854775808) tot 2^63-1 (9223372036854775807)
  smallmoney Valute data van -2.147.483.648) tot 2^31-1 (2.147.483.647)
  float Floating precisie nummer data van - 1.79E + 308 tot -2.23E - 308, 0 en 2.23E -308 tot 1.79E + 308
  real idem float
 2. Datum en tijd
  Data Types Omschrijving
  datetime Datum en tijd van 1 januari 1753 tot 31 december 9999 met een precisie van 3.33 milliseconde
  smalldatetime Datum en tijd van 1 januari 1900 tot 6 juni 2079 met een precisie van 1 seconde
  timestamp een database-wide unieke nummer dat iedere keer geupdate wordt als de rij gemuteerd wordt
 3. Tekst
  Data Types Omschrijving
  char Vaste lengte character data met een lengte van 8000 character
  varchar Variabele lengte data met een maximum lengte van 8000 characters
  text Variabele lengte data met een maximum lengte van 2^31 -1 (2147483648) characters ntext , text, and image data types will be removed in a future version of Microsoft SQL Server. Avoid using these data types in new development work, and plan to modify applications that currently use them. Use nvarchar(max), varchar(max), and varbinary(max) instead.
  nchar Vaste lengte unicode data met een lengte van 4000 Characters
  nvarchar Variabele lengte unicode data met een maximum lengte van 4000 Characters
  ntext Variabele lengte unicode data met een maximum lengte van 2^30 -1 (1073741823) Characters
 4. Speciale gegeventypes
  Data Types Omschrijving
  binary Vaste lengte binary data met een vaste lengte van 8000 bytes
  varbinary Variabele lengte binary data met een vaste lengte van 8000 bytes
  image variabele lengte binary data met een mximum lengte van 2^31 - 1 (2147483648) bytes ntext , text, and image data types will be removed in a future version of Microsoft SQL Server. Avoid using these data types in new development work, and plan to modify applications that currently use them. Use nvarchar(max), varchar(max), and varbinary(max) instead.
  cursor Een referentie naar een cursor
  sql_variant Een data type die verschillende waardes kan opslaan. Niet text, ntext, timestamp
  table Een speciale data type die een resultaat set opslaat voor latere processing
  uniqueidentifier een globally unique identifier

Bron

Data types (Transact-SQL)

JI
2020-01-17 18:53:24