MSSQL Een herstelpunt maken
Home

MSSQL Een herstelpunt maken

MSSQL Een herstelpunt maken

Een herstelpunt laat toe om de database in de toestand die ze nu is opnieuw te creëren.

Stappenplan

Ga in de verkenner op de map staan en klik op shift rechtermuisknop om als Pad kopiëren te selecteren of nog beter, klik met de rechtermuis op tab in de editor:

Copy Full Path
Copy Full Path

Het volstaat om al de scripts een na een te laten uitvoeren in een nieuwe script met de naam HerstelpuntDDL.sql.

-- MR
-- 04/09/2013
-- Een herstelpunt t.e.m. DDL
use MiguelRodriguez
go

:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenCreate.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterCommentaarDrop.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterCommentaarAdd.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterFamilienaamAlterNotNull.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterCategorieAdd.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterCategorieAlter.sql
:r Z:\MiguelRodriguez\BoekenAlterInsertedByAdd.sql

Zet SQL Command optie aan.

Als er spaties in je pad en bestandsnaam staan moet je het geheel tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen.

sqlcmd modus aanzetten
sqlcmd modus aanzetten

Werken met variabelen

:setvar path "C:\Users\JefInghelbrecht\SkyDrive\school 2014-2015\databanken\scripts onenote\jef-inghelbrecht\"
:r $(path)"BoekenCreate.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCommentaarDrop.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCommentaarAdd.sql"
:r $(path)"BoekenAlterFamilienaamAlterNotNull.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCategorieAdd.sql"
:r $(path)"BoekenAlterCategorieAlter.sql"
:r $(path)"BoekenAlterInsertedByAdd.sql"

Sla het herstelpunt op in een bestand met de naam HerstelpuntDDLMetVariabele.sql.

JI
2020-01-18 14:38:50