Van data naar informatie
Home

Van data naar informatie

Van data naar informatie

De termen "gegevens" en "informatie" worden vaak gebruikt alsof ze synoniemen zijn. Maar ze hebben wel degelijk verschillende betekenissen. Data zijn de losse gegevens, de grondstof, op basis waarvan er conclusies getrokken kunnen worden. Informatie is kennis, intelligentie. En dat zijn gegevens met een speciale betekenis of functie. Informatie is het resultaat van het combineren of vergelijken van gegevens of van het uitvoeren van berekeningen op gegevens. Om gegevens te kunnen vergelijken, combineren of er bewerkingen op te kunnen uitvoeren, moeten die gegevens eerst in gestructureerd worden.

Van losse tekst naar structuur

Zoek een bestaand voorbeeld

We gaan kijken hoe anderen een bibliografie opstellen. Hieronder heb ik uit het essay, waaraan ik bezig ben, 10 boeken geselecteerd:

 1. Aurelius Augustinus, De stad van God. Baarn: Uitgeverij Baarn, 1992 (1983).
 2. Diderik Batens, Logicaboek. Garant, 1999.
 3. Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions Indo-Européennes. 2. Pouvoir, droit, religion. Paris : Les Éditions de minuit, 1969.
 4. Evert W. Beth, De Wijsbegeerte der Wiskunde. Van Parmenides tot Bolzano. Antwerpen: Philosophische Biliotheek, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1944.
 5. Evert W. Beth, Wijsbegeerte der Wiskunde. Antwerpen: Philosophische Biliotheek, Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1948.
 6. Rémy Bernard, Antonin le Pieux. Le siècle d'or de Rome 138-161. Librairie Arthème Fayard, 2005.
 7. Marc Bloch, Rois et serfs et autres écrits sur le servage. Paris : La boutique de l’histoire, 1996.
 8. Pierre Bonte en Michel Izard, Dictionnaire de l’etnologie et de l’anthropologie. PUF, 1991.
 9. Robert Bly, The sibling society. Londen: Persus, 1996.
 10. Fernand Braudel, De middellandse zee. Het landschap en de mens. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contanct, 1992 (Uit het Frans vertaald: La méditerranée; La part du milieu, Parijs: Librairie Armand Colin, 1966).

Zoek naar de structuur van de gegevens

Als we naar het tweede boek kijken zien we dat een boek een auteur, een titel, een uitgeverij en een verschijningsdatum heeft.

Een auteur heeft een voornaam en een familienaam.

Als we naar boek nummer 3 kijken zien we dat een boek soms ook een de naam van de stad heeft waar het is uit gegeven.

Als we naar boek nummer 1 kijken zien we dat een boek soms twee datums heeft. De datum tussen de haakjes is de verschijningsdatum (eerste druk) en de andere is het jaar van de herdruk, het boek dat ik heb.

Als we naar boek nummer 10 kijken zien we dat tussen haakjes commentaar is toegevoegd. Namelijk het boek is een Nederlandse vertaling van een boek dat oorpronkelijk in het Frans is verschenen.

We kunnen nu een lijst maken van alle eigenschappen van het boek zoals het in de bibliografie vermeld is :

 1. Voornaam
 2. Familienaam
 3. Titel
 4. Stad
 5. Uitgeverij
 6. Verschijningsdatum
 7. Herdruk
 8. Commentaar

Van tekst naar tabel

De boeken zelf kunnen we als rijen en de eigenschappen van elk boek als kolommen van een tabel voorstellen. We krijgen een tabel met tien rijen (het aantal boeken) en acht kolommen (het aantal eigenschappen van een boek in een bibliografie):

Voornaam Familienaam Titel Stad Uitgeverij Verschijnings-datum Herdruk Commen-taar
Aurelius Augustinus De stad van God Baarn Uitgeverij Baarn 1983 1992
Diderik Batens Logicaboek Garant 1999
Émile Benveniste Le vocabulaire des institutions Indo-Européennes. 2. Pouvoir droit religion Paris Les Éditions de minuit 1969
Evert W. Beth De Wijsbegeerte der Wiskunde. Van Parmenides tot Bolzano Antwerpen Philosophische Biliotheek Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel 1944
Evert W. Beth Wijsbegeerte der Wiskunde Antwerpen Philosophische Biliotheek Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel 1948
Rémy Bernard Antonin le Pieux. Le siècle d'or de Rome 138-161 Librairie Arthème Fayard 2005
Jean-Gabriel Ganascia Le muthe de la Singularité Paris Éditions du Seuil, Points Essais 2017 Faut-il craindre l'intelligence artificielle?
Marc Bloch Rois et serfs et autres écrits sur le servage Paris La boutique de l’histoire 1996
Pierre Bonte en Michel Izard Dictionnaire de l’etnologie et de l’anthropologie PUF 1991
Robert Bly The sibling society Londen Persus 1996
Fernand Braudel De middellandse zee. Het landschap en de mens Amsterdam/Antwerpen Uitgeverij Contanct 1992 Uit het Frans vertaald: La méditerranée. La part du milieu. Parijs: Librairie Armand Colin, 19666

JI
2020-01-17 17:40:25