Het ER model
Home

Het ER model

Het ER model

Chapeau

Een ER model bestaat uit de volgende onderdelen:

Elk van deze zaken wordt in een ER diagram weergegeven met een bepaald symbool weergegeven. Een entiteit wordt met een rechthoek weergegeven, een verwantschap met een ruit (verbonden met lijnen aan de betrokken entiteiten) en een attribuut wordt als een ovaal weergegeven.

ER-Diagram-Elements
ER-Diagram-Elements

Entiteittypes

Wat zijn entiteitstypes?

Verschillende soorten entiteittypen

Attribuuttypes

Verwantschapstypes (relationship types)

Voorbeelden

ERD Boeken Personen Aanspreektitel
ERD Boeken Personen Aanspreektitel

Mikmak ERD
Mikmak ERD
fric-frac uml erd
fric-frac uml erd

Een andere formole voorstelling van Fric-Frac:

fric-frac erd
fric-frac erd

JI
2018-06-03 11:53:04