Elementen van een databasesysteem
Home

Elementen van een databasesysteem

Elementen van een databasesysteem

Een database is een collectie van persistente (permanent geheugen van de pc, bijvoorbeeld harde schijf) data. Een computersysteem voor het beheer van databases wordt een databasesysteem genoemd.

De gegevenscataloog

De gegevenscataloog is een systeemdatabase met metagegevens. Opdat gegevens goed worden beheerd, moeten er gegevens over gegevens bestaan die, na verwerking, relevante informatie en kennis over gegevens genereren. Gegevens over gegevens zijn metagegevens. Je kan metagegevens beschouwen als de informatie over een item die een agent nodig heeft om het te kunnen gebruiken. Een agent kan een mens, een machine of software zijn.

Een gebruikersdatabase of kortweg database

Een gebruikersdatabase of database is een geïntegreerde verzameling van gegevens die een logische samenhang vertonen en zijn samengebracht met een specifiek doel en ten behoeve van een bepaalde groep van gebruikers.

Het databasemanagementsysteem

Met een databasemanagementsysteem (vaak afgekort tot DBMS) wordt het programma aangeduid dat in een database de opgeslagen gegevens beheert.

JI
2018-06-02 18:58:58