Databank- of databasesystemen
Home

Databank- of databasesystemen

Databank- of databasesystemen

Een databanksysteem is een verzameling elementen waarmee een databank geëxploiteerd kan worden. Een belangrijk element daarin is een databasemanagementsysteem of DBMS. Dat is een verzameling van programma’s waarmee een database kan worden gecreëerd, gegevens in een database kunnen worden opgeslagen en later weer kunnen worden opgevraagd.

Bestandsgerichte benadering

In die benadering worden gegevens opgeslagen in bestanden die een onderdeel vormen van een bepaalde applicatie. Applicaties ontwikkeld met bijvoorbeeld Office pakketten zijn bestandsgericht: Word, Excell, Access, Outlook enz. Er kan een applicatie zijn gemaakt voor een gebruiker in Excell met bestanden met klantgegevens. En in Outlook kunnen die gegevens weer voorkomen in het bestand voor contactgegevens om e-mails te versturen.

Die manier van werken is niet efficiënt. Het is een verspilling van geheugencapaciteit en leidt tot overbodig werk om redundante gegevens up-to-date en consistent te houden. Bovendien is het niet goed om definities van gegevens in de applicatieprogramma’s zelf op te nemen.

Databasegerichte benadering

In die benadering worden alle gegevens die door een groep gebruikers gebruikt worden samengebracht in een database die door de gebruikers ervan gedeeld worden. Wanneer gebruikers of programma’s gegevens nodig hebben wordt eerst de gegevensdefinitie geraadpleegd in een centrale cataloog, waarna het DBMS ze gebruikt om gegevens uit de database op te halen en ze aan het programma of gebruiker in de gewenste vorm door te geven.

De belangrijkste kenmerken van een databasegerichte benadering zijn:

  1. De volledige beschrijving van de gegevens (ontwerp van de records, gegevenstype enz.) is opgenomen in een centrale cataloog die als een systeemdatabase met metagegevens beschouwd kan worden. Gegevensbeschrijvingen komen dus niet meer voor in programma’s.
  2. Als er aanpassingen aan de beschrijving van de gegevens moet gebeuren zouden de programma’s niet gewijzigd moeten worden. In de praktijk zullen we zien dat dit niet altijd het geval is.

JI
2018-06-02 18:48:58