Conceptueel gegevensmodel
Home

Conceptueel gegevensmodel

Conceptueel gegevensmodel

In een conceptueel gegevens- of datamodel worden de gegevens van een welbepaald toepassingsdomein in een informatiesysteem vastgelegd. Daarin wordt ook opgenomen hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen die gegevens. Een conceptueel gegevensmodelmodel ligt steeds aan de basis van de ontwikkeling van een applicatie die met deze gegevens werkt.

Het ontwikkelen van een conceptueel gegevensmodel

Daaronder verstaat men de activiteit waarbij men de informatiebehoeften van groepen van gebruikers in een organisatie op een natuurgetrouwe wijze modelleert zonder dat men rekening houdt met implementatiedetails of met beperkingen in de (database)software waaronder de implementatie later gebeurt.

Modellering_klein
Modellering Wikipedia

Het conceptueel gegevensmodel is een geformaliseerd model die gegevens van het applicatiedomein voorstelt. Er bestaan verschillende modellen. Wij gebruiken het ER model.

 1. Doel:
  dit ER-model wordt later naar een relationeel database model omgezet.
 2. Wat?
  formalisme om een conceptueel gegevensmodel te bouwen
 3. Oorsprong?
  Peter CHEN (1976)
 4. Belang?
  1. combineert een werkelijkheidsgetrouwe afbeelding met een hoge graad van formalisering
  2. compromis tussen uitdrukkingsvermogen en verstaanbaarheid
 5. Bouwstenen van het ER-model:
  1. entiteittypen
  2. attribuuttypen
  3. relationshiptypen
 6. Grafische voorstelling?
  1. ER-model (ERM)
  2. ER-diagram (ERD)
 1. Uitbreidingen?
  1. Enhanced Entity Relationship-Model (EER-model)

JI
2020-10-07 09:24:03