Betekenis van Data Definition Language
Home

Betekenis van Data Definition Language

Betekenis van Data Definition Language

Een Data Definition Language (DDL) is een computertaal voor het definiëren van datastructuren (objecten).

Wat is DDL?

DDL-commando's in SQL zijn CREATE, DROP, ALTER, etc... Deze commando's bepalen de structuur van een database, zoals de velden, de tabellen, indexen, relaties en andere.

  1. CREATE - om een nieuwe database, tabel, index of opgeslagen query te maken.
  2. DROP - om een database, tabel, index of view te verwijderen.
  3. ALTER - om een bestaand databaseobject te wijzigen.

JI
2020-01-17 20:30:37