PHP Aan de slag met je gerief
Home

PHP Aan de slag met je gerief

PHP Aan de slag met je gerief

Doelstelling

Na deze les:

 1. heb je lokaal een map gemaakt voor de oefeningen en opdrachten van deze module;
 2. heb je PHPStorm of Vosual Code opgestart;
 3. weet je hoe je GIT installeert en gebruikt;
 4. heb je een .gitignore bestand aangemaakt;
 5. heb je een repo gemaakt in BitBucket en de locale map naar die repo gepushed;
 6. weet je hoe je een lokale repo synchroniseert met een remote repo en omgekeerd;

Stappenplan

 1. Leren werken met GIT
  1. Documentatie:
   1. GIT serieus!
   2. Git vertakkingen maken, Git takken uitchecken gaan we nu niet onmiddellijk gebruiken. Naar het einde van module komt dat wel aan bod.
  2. Filmpjes:
   1. Git installeren en lokaal gebruiken.
   2. Git Remote gebruiken.
 2. Maak een map met de naam programmeren4 met daarin de volgende mappen:
  ├───programmeren4
    ├───config
    ├───data
    ├───documenten
    └───public_html
      ├───image
      ├───js
      └───vendor
        └───threepenny
          └───mvc

  zie PHP Standaard mappenstructuur

  De map public_html is de eigenlijke rootmap van onze website.
  Per les maken we een submap in public_html met de naam van de les, bv. les1, les2, enz.

 3. Je moet een .gitignore bestand in de rootmap van je project toevoegen. Anders gaat Git alle tijdelijke bestanden, NuGet bibliotheken en andere onderdelen mee in de repo opnemen.
  Een overzichtelijk voorbeeld voor Visual Studio Code en PHPStorm:
  # PHPStorm
  #
  .idea/
  
  # OSX
  #
  .DS_Store
  
  # Visual Code
  #
  .vscode/

Opdracht

 1. Installeer Git op je locale computer.
 2. Maak een .gitignore bestand.
 3. BitBucket
  1. Registreer je op BitBucket als je nog geen account hebt. Mag ik erop aandringen een 'verstaanbare' gebruikersnaam te gebruiken zodat het meteen duidelijk is van wie de eigenaar van de repo is. Mijn gebruikersnaam is bv. JefInghelbrecht. Je kan je gebruikersnaam nadat je een account hebt aangemaakt, nog altijd wijzigen.
  2. Maak een repo:
   1. De naam van de repo moet het volgende patroon volgen: Pro4VoornaamFamilienaam, bijvoorbeeld Pro4JefInghelbrecht.
   2. Vink het vakje This is a private repository aan.
   3. Maak geen README bestand op BitBucket.
   4. Kies Git als Version control system.
   5. Voeg dezelfde beschrijving toe als hieronder.
   6. Selecteer PHP als programmeertaal.
   7. Klik op Create repository
    Bitbucket Create a new repository
    Bitbucket Create a new repository
  3. Nodig mij uit zodat ik toegang krijg tot je repo. Gebruik daarvoor mijn email adres jef.inghelbrecht@outlook.be of mijn gebruikersnaam Jef_Inghelbrecht.
  4. Het url-adres van je repo dat je bijvoorbeeld nodig hebt om een alias op je lokale computer te maken, vind je hier:
   BitBucket URL of a repository
   BitBucket URL of a repository
  5. Om een alias te maken, ga je naar de desbetreffende map en type je na de prompt:
   git remote add origin https://Jef_Inghelbrecht@bitbucket.org/JefInghelbrecht/Pro4Jef_Inghelbrecht.git
   
 4. Lokaal
  1. De voorbeelden, oefeningen en opdrachten maak je lokaal.
  2. Na elke opdracht synchroniseer je je werk met BitBucket.
  3. De opdrachten verbeter ik alleen als die op Bitbucket staan.
  4. De versiegeschiedenis op BitBucket telt mee voor het eindexamen.

JI
2021-02-08 19:29:08