JS - Overzicht Events
Home

JS - Overzicht Events

JS - Overzicht Events

Het Event is zeer specifiek: een click op een knop, een mouseover op een foto, een load van de pagina, een readyState van een XMLHttpRequest call.

Geordend op event-naam

type attribuut HTML element beschrijving
abort onabort img het inladen van de afbeelding wordt onderbroken
blur onblur button, label, select, input, textarea element verliest de focus
change onchange select, input, textarea waarde verandert of andere selectie
click onclick de meeste elementen klikken
dblclick ondblclick de meeste elementen dubbelklikken
error onerror img fout bij het laden van een afbeelding
focus onfocus button, label, select, input, textarea element krijgt de focus
keydown onkeydown form elements, body toets werd ingedrukt
keypress onkeypress form elements, body toets werd ingedrukt en weer losgelaten
keyup onkeyup form elements, body toets werd losgelaten
load onload body, frameset, iframe, img wordt afgevuurd als HTML volledig is geladen
mousedown onmousedown meeste elementen muisknop werd ingedrukt
mousemove onmousemove meeste elementen muis werd bewogen
mouseout onmouseout meeste elementen pointer niet meer boven Target
mouseover onmouseover meeste elementen pointer is boven Target
mouseup onmouseup meeste elementen muisknop werd losgelaten
reset onreset form form reset is gebeurd
resize onresize body, frameset venstergrootte wijzigen
select onselect input, textarea tekst werd geselecteerd
submit onsubmit form formgegevens werden doorgestuurd
unload onunload body, frameset document wordt uitgeladen

Je kan die events onder verdelen in twee groepen:

  1. events die direct door de gebruiker afgevuurd worden, zoals een mousemove;
  2. interne Events, zoals load, die afgevuurd worden door
    1. de browser of
    2. door programma's
    3. als gevolg van een andere Event

Overzicht volgens soort

Muisacties van de gebruiker

type attribuut beschrijving
click onclick Klikken
mouseover onmouseover Muisaanwijzer boven element
mouseout onmouseout Muisaanwijzer verlaat element
mousedown onmousedown Muisknop wordt ingedrukt
mouseup onmouseup Muisknop wordt losgelaten
dblclick ondblclick Dubbelklik
mousemove onmousemove Muisaanwijzer beweegt
mouseenter onmouseenter MS mouseover-variant, zonder bubbling
mouseleave onmouseleave MS mouseout-variant, zonder bubbling

Toetsaanslagen

keypress Toets wordt aangeslagen
keydown Toets wordt ingedrukt
keyup Toets wordt losgelaten

Acties voor een formulier en formulierelementen

submit Formulier wordt verstuurd
reset Formulier wordt gereset

UI

focus Een element krijgt de focus
blur Een element verliest de focus
load Een element is geladen
unload Een element is niet meer geladen
resize De afmetingen van een element worden veranderd
scroll Er wordt gescrolld met een element

Bron

Wikipedia, DOM events

JI
2017-01-13 16:06:02