JS - plaats in HTML
Home

JS - plaats in HTML

JS - plaats in HTML

Waar plaats ik mijn JavaScript code in een HTML pagina?

Extern

JavaScript opdrachten kunnen geplaatst worden in een afzonderlijk bestand met de extensie .js. In het HTML-document, waar ze in gebruikt zullen worden, voeg je een verwijzing naar dit afzonderlijke bestand toe. Deze verwijzing plaats je in een HTML-script-element in het HTML-head element. Een HTML-script-element dat verwijst naar een afzonderlijk bestand ziet er zo uit:

<script type="text/javascript" src="naamvanexternbestand.js" />

Het HTML-script-element zal in de meeste browsers ook werken zonder het attribuut type="text/javascript", omdat JavaScript momenteel de default scripttaal is.

De gebruikte scripttaal kan ook apart (buiten het HTML-script-element) worden opgegeven, en wel in een HTML-meta-element om aan te geven dat alle scripts in het HTML-document in JavaScript geschreven zijn.

Intern

Je kan de JavaScript code ook in het HTML document zelf plaatsen in een HTML-script element, dat op zijn beurt in een HTML-head element zit. Dat ziet er dan zo uit:

<head>
  <title>a norm apart</title>
  <script>
    window.onload = function () {
      location.href = "#first-floor";
    };
  </script>
</head>

Inline

Het HTML-script-element kan ook in het HTML-body-element zelf geplaatst worden. Het is ook mogelijk JavaScript zo te plaatsen dat er pas iets wordt uitgevoerd op het moment dat het HTML-document geheel door de browser is ingelezen (zie later).

JI
2017-01-13 16:11:59