De tijd controleren met JavaScript
Home

De tijd controleren met JavaScript

De tijd controleren met JavaScript

Het window object beschikt over verschillende methoden om code op voorafbepaalde tijdstippen te laten uitvoeren. Deze tijdsintervallen worden timing events genoemd. De setTimeout en setInterval zijn beiden methoden van het HTML DOM Window object.

Probleem

In het normale programmaverloop voert de browser de JavaScript code uit zo rap als het kan. Dat wil zeggen dat 5000 lijnen in een knip worden uitgevoerd. Meestal wensen we dat code bliksemsnel wordt uitgevoerd. Maar als we een filmpje willen bekijken is het niet aangenaam dat beelden voorbijflitsen.

Timing events

  1. BOM - setTimeout
  2. BOM - setInterval

JI
2017-01-13 16:12:22