Oefening HTML bevragingsformulier
Home

Oefening HTML bevragingsformulier

Oefening HTML bevragingsformulier

Enkele tips om een basis html formulier te maken

Probleem

We hebben een eenvoudig enquêteformulier nodig.

Design

De elementen staan gerangschikt in de volgorde waarop ze op het formulier moeten komen te staan.

bijbehorend label type name attribuut id attribuut value attribuut placeholder required autofocus
Naam tekstvak name name in te typen ja ja
E-mail email tekstvak email email in te typen user@provider.domain ja nee
Website url tekstvak urlwebsite urlwebsite in te typen www.provider.domain nee nee
Commentaar texterea comment comment in te typen nee nee
Hoe ben je op deze site gekomen?
 • Toevallig
 • Vriend
 • Zoekmachiene
radio
refer
refer
refer

refer-random
refer-friend
refer-search-engine

random
friend
refer-search-engine
ja nee
Wat vind je van deze website? rate rating -5 tot 5 ja
required werkt
niet bij het
nee
Interesses:
 • programmeren
 • filosofie
 • koken
checkbox interest
interest-pro
interest-phi
interest-cook

pro
phi
cook
nee nee
Land uitklapbare
keuzelijst
country Opties:
value tekst
BE België
DE Duitsland
FR Frankrijk
LU Luxemburg
NL Nederland
UK Verenigd Koninkrijk
ja nee

Oplossing

Video 1 Algemeen

Video 2 get en post

Video 3 get en post in Chrome en Edge

Code

We plaatsen de html elementen de een na de ander in het formulier en voegen de attributen, die in de design zijn opgenoemd, toe.
Maak een bestand met de naam enquete.html in de map labo6. Informatie over form elementen vind je hier.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="enqueteformulier">
  <meta name="keywords" content="form, enquête, bevarging, Graduaat Informatica, AP">
  <meta name="author" content="Jef Inghelbrecht">
  <meta name="date" content="20190501">
  <meta name="time" content="22:20:00">
  <title>Enquête formulier</title>
</head>
<body>
  <h1>Bevraging</h1>
  <p><span class="error">* verplicht veld</span></p>
  <form method="post" action="#">
    <fieldset>
      <div>
        <label for="name">Naam</label>
        <input type="text" name="name" id="name" autofocus required>
        <span>*</span>
      </div>
      <div>
        <label for="email">E-mail</label>
        <input type="email" name="email" id="email" required placeholder="user@provider.name">
        <span>*</span>
      </div>
      <div>
        <label for="website">Website</label>
        <input type="url" name="urlwebsite" id="urlwebsite" placeholder="www.provider.name">
      </div>
      <div>
        <label for="comment">Commentaar</label><br>
        <textarea name="comment" id="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
      </div>
      <div>
        <label>Hoe ben je op onze site terechtgekomen?</label>
        <span>*</span><br>
        <input name="refer" type="radio" id="refer-random" value="random" required />
        <label for="refer">Toevallig</label>
      </div>
      <div>
        <input name="refer" type="radio" id="refer-friend" value="friend" required />
        <label for="refer-friend">Vriend</label>
      </div>
      <div>
        <input name="refer" type="radio" id="refer-search-engine" value="search-engine" required />
        <label for="refer-search-engine">Zoekmachine</label>
      </div>
      <div>
        <label for="satisfied">Hoe tevreden ben je?<br>(tussen 0 en 10)</label><br>
        <input type="range" min="-5" max="5" step="1" value="0" name="satisfied" id="satisfied" required />
      </div>
      <div>
        <label for="rating">Je interesses?</label><br>
        <input type="checkbox" name="interest" id="interest-pro" value="pro" />
        <label for="rate-5">Programmeren</label>
      </div>
      <div>
        <input type="checkbox" name="interest" id="interest-phi" value="phi">
        <label for="rate-4">Filosofie</label>
      </div>
      <div>
        <input type="checkbox" name="interest" id="interest-cook" value="cook">
        <label for="rate-4">Koken</label>
      </div>
      <div>
        <label for="country">Land</label><br>
        <select name=country id="country" size="2">
          <option value="BE">België</option>
          <option value="DE">Duitsland</option>
          <option value="FR">Frankrijk</option>
          <option value="LU">Luxemburg</option>
          <option value="NL">Nederland</option>
          <option value="UK">Verenigd Koninkrijk</option>
        </select>
      </div>
    </fieldset>
    <div class="command-bar">
      <button type="submit" name="uc" value="send">Versturen</button>
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Resultaat:

bevragingsformulier HTML resultaat
bevragingsformulier HTML resultaat

JI
2020-10-28 10:29:35