HTML tabellen
Home

HTML tabellen

HTML tabellen

 1. Wat hierop volgt
  1. CSS tabellen
  2. CSS tabellen opdracht
 2. Doelstelling
  Na deze les kan je werken met de HTML-elementen die nodig zijn om gegevens in tabelvorm te structureren:
  • het table element om een tabel te definiëren;
  • het tr element om een tabel rij te definiëren;
  • het td element om datakolommen te bepalen;
  • het th element om een tabelhoofding te maken;
  • het caption element om een tabeltitel te specifiëren;
  • het colspan attribuut om kolommen samen te voegen;
  • het rowspan attribuut om rijen samen te voegen;
  • het tbody, thead en tfoot element om de header en de footer van de tabel vast te klinken en de body te laten scrollen;
  • door het col element toe te voegen beschik je over een mechanisme om kolommen in css te selecteren en kan je stijlregels erop toepassen; het idee is dat je het col element gebruikt om alle gewenste kenmerken van je kolommen te definiëren — uitlijning, kleuren, enzovoort;
 3. Video
 4. Tabellen
  Met het table element geef je aan dat je een tabel wilt weergeven.
 5. Rijen, kolommen en titel
  1. In een caption element plaats je een titel voor de tabel. Plaats het caption element altijd aan het begin. Als je de titel onderaan de tabel wilt laten verschijnen doe je dat met CSS zoals we later zullen zien. De reden hiervoor is dat voor screenreaders de caption eerst gelezen moet worden.
  2. een tabel bestaat uit rijen. Een rij wordt gedefinieerd met het tr element;
  3. een rij bestaat uit cellen, een cel definiëer je met een th of een td element:
   1. Een th definieert een table header cel, een cel waar je een titel in plaatst. De titel kan een titel van een kolom zijn of van een rij. Om ervoor te zorgen dat dit duidelijk is voor een screenreader, gebruiken we het scope attribuut van de th. Het scope attribuut geeft aan of er een bepaalde kop is aangebracht op de kolom (col):
    <th scope="col">Nummer</th>
    
    of de rij (row):
    <th scope="row">2</th>

    Maak er een goede gewoonte van om onmiddellijk de toegankelijkheid van je tabellen voor gebruikers van apparaten zoals schermlezers te implementeren en wacht daarvoor niet totdat je site af is.

   2. Een td element definieert een data-cel, een cel waar je gegevens in plaatst. td staat voor table data.
  4. HTML (tabellen.html):
   <body>
     <table>
       <caption>Jommeke albums</caption>
       <tr>
         <th scope="col">Nummer</th>
         <th scope="col">Titel</th>
         <th scope="col">Kaft</th>
         <th scope="col">Prijs</th>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">1</th>
         <td>Jacht op een voetbal</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">2</th>
         <td>De zingende aap</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">3</th>
         <td>De Koningin van Onderland</td>
         <td>Hardcover</td>
         <td>&euro; 8.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">4</th>
         <td>Purperen pillen</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">5</th>
         <td>De Muzikale Bella</td>
         <td>Hardcover</td>
         <td>&euro; 8.22</td>
       </tr>
     </table>
   </body>
  5. Resultaat:
   basis-tabel
   basis-tabel
 6. Semantische tabellen

  Er zijn drie elementen die de semantiek van een tabel verbeteren. Ze maken een onderscheid tussen de eigenlijke inhoud van een tabel en de eerste en de laatste rijen, die een andere inhoud kunnen bevatten.

  Deze elementen helpen mensen die schermlezers gebruiken en ze stellen je ook in staat om deze gedeelten met CSS anders vorm te geven dan de rest van de tabel.

  1. thead

   De kolomkoppen van de tabel moet je in het element thead zetten. We hebben tot nu toe iets over het hoofd gezien, namelijk semantisch aangeven dat de eerste rij de koptekst van de tabel is. Die hele eerste rij bevat geen gegevens, het zijn de koptitels van kolommen. We kunnen dat doen met het thead element, waarin de eerste tr is opgenomen. Het kunnen er zoveel rijen zijn als je maar wilt.

  2. tbody

   De body, de eigenlijke gegevens, staat in het element tbody.

  3. tfoot

   Gebruik tfoot om semantisch aan te duiden dat deze rijen geen gegevens bevatten maar informatie over de gegevens.

   Let op de plaats waar tfoot staat, namelijk na thead en vóór tbody!

   Je zou verwachten dat tfoot na tbody komt. Door tfoot voor tbody te zetten wordt de toegankelijkheid vergroot, aangezien de voettekst informatie kan bevatten om het geheel van de tabel te begrijpen.

   Je kan tfoot gebruiken om bijvoorbeeld de header te herhalen onderaan de tabel in het geval van een visueel zeer hoge/lange tabel.

  4. HTML
   <table>
     <caption>Jommeke albums</caption>
     <thead>
       <tr>
         <th scope="col">Nummer</th>
         <th scope="col">Titel</th>
         <th scope="col">Kaft</th>
         <th scope="col">&euro;</th>
       </tr>
     </thead>
     <tfoot>
       <tr>
         <th scope="col">Nummer</th>
         <th scope="col">Titel</th>
         <th scope="col">Kaft</th>
         <th scope="col">&euro;</th>
       </tr>
     </tfoot>
     <tbody>
       <tr>
         <th scope="row">1</th>
         <td>Jacht op een voetbal</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">2</th>
         <td>De zingende aap</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">3</th>
         <td>De Koningin van Onderland</td>
         <td>Hardcover</td>
         <td>&euro; 8.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">4</th>
         <td>Purperen pillen</td>
         <td>Softcover</td>
         <td>&euro; 5.22</td>
       </tr>
       <tr>
         <th scope="row">5</th>
         <td>De Muzikale Bella</td>
         <td>Hardcover</td>
         <td>&euro; 8.22</td>
       </tr>
   </table>
   
  5. Resultaat:
   semantische tabel
   semantische tabel
 7. Cellen samenvoegen
  Opeenvolgende cellen kunnen zowel in horizontale als in verticale richting worden samengevoegd. Voor het samenvoegen in verticale richting gebruik je het rowspan attribuut van het td of het th element, voor het samenvoegen in horizontale richting het colspan attribuut. Soms verlangt de lay-out dat je één of meerdere kolommen of rijen samenvoegt.
  Om dat de illustreren gaan we aan onze Jommeke tabel de prijs in ponden en in renminbi toevoegen.
  1. We voegen eerst de kolommen toe waarin we de prijs voor een album in Britse ponden en Chinese renminbi plaatsen:
   <tr>
     <th scope="row">1</th>
     <td>Jacht op een voetbal</td>
     <td>Softcover</td>
     <td>5,22</td>
     <td>34</td>
     <td>3,76</td>
   </tr>
   <tr>
     <th scope="row">2</th>
     <td>De zingende aap</td>
     <td>Softcover</td>
     <td>5,22</td>
     <td>34</td>
     <td>3,76</td>
   </tr>
   <tr>
     <th scope="row">3</th>
     <td>De Koningin van Onderland</td>
     <td>Hardcover</td>
     <td>8,22</td>
     <td>54,1</td>
     <td>5,91</td>
   </tr>
   <tr>
     <th scope="row">4</th>
     <td>Purperen pillen</td>
     <td>Softcover</td>
     <td>5,22</td>
     <td>34</td>
     <td>3,76</td>
   </tr>
   <tr>
     <th scope="row">5</th>
     <td>De Muzikale Bella</td>
     <td>Hardcover</td>
     <td>8,22</td>
     <td>54,1</td>
     <td>5,91</td>
   </tr>
   
   
  2. We passen het thead gedeelte aan om de kolomkoppen toe te voegen. Ik stel de achtergrondkleur van sommige cellen in om duidelijk aan te geven wat de omvang die cellen is:
   <thead>
     <tr>
       <th>Nummer</th>
       <th>Titel</th>
       <th>Kaft</th>
       <th style="background-color:lightsalmon">Kostprijs</th>
       <th style="background-color: lightblue"></th>
       <th style="background-color:lightgreen"></th>
     </tr>
     <tr>
       <th style="background-color:lightgray"></th>
       <th style="background-color:lightgray"></th>
       <th style="background-color:lightgray"></th>
       <th scope="col">&euro;</th>
       <th scope="col">&yen;</th>
       <th scope="col">&pound;</th>
     </tr>
   </thead>
   rijen en kolommen om samen te voegen
   rijen en kolommen om samen te voegen
  3. De lay-out moet nu worden aangepast:
   1. De drie verschillende valuta kolomtitels groeperen we onder één kolomtitel met de naam Kostprijs. De Kostprijs kolom staat boven de drie kolommen met de verschillende valuta's. Dus die beslaat drie kolommen. Daarom stellen we het colspan attribuut in op 3 en verwijderen we de twee lege th's:
   2. De Nummer kolom beslaat twee rijen. Daarom stellen we het rowspan attribuut in op 2. Hetzelfde geldt voor Titel en Kaft.
   3. HTML
    <thead>
      <tr>
        <th rowspan="2" style="background-color:lightpink">Nummer</th>
        <th rowspan="2" style="background-color:lightpink">Titel</th>
        <th rowspan="2" style="background-color:lightpink">Kaft</th>
        <th style="background-color:lightsalmon" colspan="3">Kostprijs</th>
        <!-- Vermits Kostprijs drie klommen breed is mogen
            deze twee kolommen verwijderd worden 
        <th style="background-color: lightblue"></th>
        <th style="background-color:lightgreen"></th> -->
      </tr>
      <tr>
        <!-- Vermits Nummer, Titel en Kaft twee rijen hoog zijn mogen 
          deze dire kolommen uit de 2de rij verwijderd worden 
        <th style="background-color:lightgray"></th>
        <th style="background-color:lightgray"></th>
        <th style="background-color:lightgray"></th> -->
        <th scope="col">&euro;</th>
        <th scope="col">&yen;</th>
        <th scope="col">&pound;</th>
      </tr>
    </thead>
    
   4. Resultaat:
    rijen en kolommen samengevoegd
    rijen en kolommen samengevoegd
 8. Wat hierop volgt
  1. CSS tabellen
  2. CSS tabellen opdracht

JI
2020-10-18 11:17:53