Werken met de Leaflet API: hondenloopzones
Home

Werken met de Leaflet API: hondenloopzones

Werken met de Leaflet API: hondenloopzones

Met een Application Programming Interface (API) kan je een bestaand systeem of softwarepakker gemakkelijk uitbreiden. Een API creëert een “ingang” (of uitgang) in het systeem, waardoor andere systemen en software toegang kunnen krijgen. Deze ingang maakt het mogelijk dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.

Wat is het?

Als voorbeeld nemen Leaflet. De API van Leaflet stelt website-eigenaren in staat om Leaflet Maps op hun website te tonen. Met de Leaflet Maps API kan je de getoonde kaart op de website ook interactief maken. Een bezoeker kan bijvoorbeeld de weg naar een adres opvragen. In dit voorbeeld wordt een verbinding gelegd tussen twee systemen, namelijk de website en Leaflet. De functionaliteiten van Leaflet Maps kunnen op die manier door een andere partij worden aangeboden.

Naast de API van Leaflet gebruiken we ook de API Geodata stad Antwerpen. De stad Antwerpen beschikt over een schat aan geografische data over de stad. Via hun portaal wordt de mogelijkheid geboden om deze geografische data te verkennen, visualiseren en te downloaden om ze in je eigen applicatie te gebruiken. Deze open data mag je vrij en kosteloos gebruiken. Met de datasets kan je bijvoorbeeld nieuwe web- of mobiele toepassingen ontwikkelen die de dienstverlening voor bewoners kunnen verbeteren.

Doelstelling

We maken een webapplicatie die de bezoeker een overzicht geeft van de hondenuitloopweiden in Antwerpen. Als de bezoeker op een bepaalde locatie klikt tonen we meer informatie over de gekozen locatie.

Stappenplan

 1. Video
 2. Data verzamelen
  1. Zoek de geodata op van de bezienswaardigheden die je gaat tonen. Ik ga de hondenloop zones in Antwerpen tonen en ik heb de geo-data gevonden op de Geodata stad Antwerpen webpagina.
  2. Dat is zijn de geodata van de hondenloopzones in Antwerpen:
   ALFONS DE COCKSTRAAT (PLEIN)
   2020
   ANTWERPEN
   "x": 4.373944174316901,
   "y": 51.18956100499382
   
   CAMILLE HUYSMANSLAAN / BOOMSESTEENWEG
   2020
   ANTWERPEN
   "x": 4.387126654051979,
   "y": 51.18999610332709
   
   HOF VAN TICHELEN
   2020
   ANTWERPEN
   "x": 4.386733638079198,
   "y": 51.18201450603141
   
   EGLANTIERLAAN
   2020
   ANTWERPEN
   "x": 4.399167740370978,
   "y": 51.185239419735026
   
   SPOORNOORD (oost)
   2060
   ANTWERPEN
   "x": 4.430883225146825,
   "y": 51.22890657418036
   
   MELOENSTRAAT
   2060
   ANTWERPEN
   "x": 4.432777567938202,
   "y": 51.22719313442543
   
   STUIVENBERGPLEIN
   2060
   ANTWERPEN
   "x": 4.42902230149523,
   "y": 51.22642791882183
   
   VLAAMSEKAAI/WAALSEKAAI
   2000
   ANTWERPEN
   "x": 4.38763106860412,
   "y": 51.20791104360237
   
   KONING ALBERTPARKWEG
   2018
   ANTWERPEN
   "x": 4.4126232574544195,
   "y": 51.200920708606574

 3. De kaart tonen
  Eerst initialiseren we de kaart en stellen we de weergave in op de door ons gekozen geografische coördinaten (stad Antwerpen) en een zoomniveau:
  1. De index.html pagina maken.
  2. Gebruik emmet om de basis lat-out van de html te genereren, druk op ! + tab toets.
  3. In het title element plaatsen we Hondenloopzones Antwerpen:
   <title>Hondenloopzones Antwerpen</title>
   
  4. In de head sectie linken we onze webpagina eerst naar de opmaak (css) en dan pas naar de API van Leaflet:
   <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css"
    integrity="sha512-xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ19scR4PsZChSR7A=="
    crossorigin=""/>
   <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js"
    integrity="sha512-XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIOBhiXZ5V3ynxwA=="
    crossorigin=""></script>

   Ga naar de homepagina van leaflet om de laatste versie op te halen. De laatste versie is op het moment van dit schrijven 1.7.1.

  5. De opmaak voegen we toe in het style element van het head element. Het html element waarin we de kaart plaatsen moet een welbepaalde hoogte hebben. We drukken hoogte en breedte uit in percent. Dat houdt in dat we de afmetingen van alle moederelementen ook in percenten moeten uitdrukken. Het html en het body element selecteren we met de respectievelijle type-selectoren html en body:
   <style>
     html,
     body {
       width: 100%;
       height: 100%;
     }
   </style>
  6. In de body section voegen we een h1 html element toe met de titel:
   <h1>Hondenloopzones in Antwerpen</h1>
   En maken die op met:
   h1 {
     margin: 5% 0 0 25%;
   }
  7. In de body section voegen we een article html element toe die kaart zal bevatten:
   <article id="kaart-id"></article>
   
  8. het article element selecteren we met de overeenkomstige id-selector #kaart-id:
   <style> 
     ...
     #kaart-id { 
      height: 50%;
      width: 50%;
      margin: 1% 0 0 25%; 
     } 
   </style>
   
  9. We zoeken de coördinaten van Groenplaats op, op de website van https://www.gps-coordinates.net/gps-coordinates-converter:
   1. lengtegraad: 51.2191
   2. breedtegraad: 4.40111
  10. Met behulp van enkele regels JavaScript laden we de kaart in het html element. Deze JavaScript regels plaatsen we in een tweede script tag net voor de afsluitende </body> tag:
   <script>
     // Initialiseert de mijnKaart constante
     const mijnKaart = L.map('kaart-id')
     // Laad de basiskaart
     const mijnBasisKaart = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
       maxZoom: 19,
       attribution: '© <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>',
     })
     // plaats de basismap in het html element met id = kaart-id
     mijnBasisKaart.addTo(mijnKaart)
     // Stel het gebied van de kaart in
     // de laatste parameter bepaalt de grootte van het getoonde gebied
     // hoe groter het getal, hoe gedetailleerder
     mijnKaart.setView([51.2191, 4.40111], 10):
   </script>
   
  11. De volledige code ziet er dan zo uit:
   <!doctype html>
   <html lang="en">
   
   <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
       name="viewport">
     <meta content="ie=edge" http-equiv="X-UA-Compatible">
     <title>Hondenloopzones Antwerpen</title>
     <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" 
       integrity="sha512-xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ19scR4PsZChSR7A=="
       crossorigin="" />
      
     <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js" 
       integrity="sha512-XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIOBhiXZ5V3ynxwA=="
       crossorigin=""></script>
     <style>
       html,
       body {
         width: 100%;
         height: 100%;
       }
   
       h1 {
         margin: 5% 0 0 25%;
       }
   
       #kaart-id {
         height: 60%;
         width: 50%;
         margin: 1% 0 0 25%;
       }
     </style>
   </head>
   
   <body>
     <h1>Hondenloopzones in Antwerpen</h1>
     <article id="kaart-id"></article>
     <script>
       // Initialiseert de mijnKaart constante
       const mijnKaart = L.map('kaart-id')
       // Laad de basiskaart
       const mijnBasisKaart = L.tileLayer('http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
         maxZoom: 19,
         attribution: '© <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>',
       })
       // plaats de basismap in het html element met id = kaart-id
       mijnBasisKaart.addTo(mijnKaart)
       // Stel het gebied van de kaart in
       // de laatste parameter bepaalt de grootte van het getoonde gebied
       // hoe groter het getal, hoe gedetailleerder
       mijnKaart.setView([51.2191, 4.40111], 13);
     </script>
   </body>
   
   </html>
  12. Met dit is als resultaat:
   Leaflet - kaartgebied laden
   Leaflet - kaartgebied laden
 4. Locatiemarkeringen één per één toevoegen
  1. We voegen locaties als markeringen toe aan de kaart door een aantal variabelen te maken met de lengtegraad en breedte graad. We gebruiken daarvoor de addTo() -methode te gebruiken. We voegen de bovenstaande hondenloopzones aan de kaart wil toe. We houden het bij twee omdat we het manueel moeten doen. Op het einde van het script element voegen we de volgende regels toe:
   const eersteMarkering = L.marker([51.18956100499382, 4.373944174316901]).addTo(mijnKaart);
   const tweedeMarkering = L.marker([51.18999610332709, 4.386733638079198]).addTo(mijnKaart);
   const derdeMarkering = L.marker([51.18201450603141, 4.386733638079198]).addTo(mijnKaart);
   const vierdeMarkering = L.marker([51.185239419735026, 4.399167740370978]).addTo(mijnKaart);
   const vijfdeMarkering = L.marker([51.22890657418036, 4.430883225146825]).addTo(mijnKaart);
   const zesdeMarkering = L.marker([51.22719313442543, 4.432777567938202]).addTo(mijnKaart);
   const zevendeMarkering = L.marker([51.22642791882183, 4.42902230149523]).addTo(mijnKaart);
   const achtsteMarkering = L.marker([51.20791104360237, 4.38763106860412]).addTo(mijnKaart);
   const negendeMarkering = L.marker([51.200920708606574, 4.4126232574544195]).addTo(mijnKaart);

   Hier zie je een mooie gelegenheid om array's te gebruiken. Telkens een viariabele declaren als je een marker toevoegd is omslachtig. Je kan beter 1 variabele van het type array declareren en voor elke marker een element aan de array toevoegen. Dat zien we in een volgende les.

  2. Dit is het resultaat:
   Leaflet - kaartgebied met locatiemarkeringen
   Leaflet - kaartgebied met locatiemarkeringen
 5. Als we de zoomfactor instellen op 14 zien we een meer gedetailleerde kaart, maar vallen sommige markeringen buiten de view:
  mijnKaart.setView([51.2191, 4.40111], 14);
  
  geeft dit als resultaat:
  hondenloopzone kaargebied met zoomfactor 14
  hondenloopzone kaargebied met zoomfactor 14
 6. Popups
  Pop-ups worden meestal gebruikt als je informatie wilt toevoegen aan een bepaald object op een kaart. Leaflet heeft hiervoor een erg handige sneltoets:
  eersteMarkering.bindPopup("ALFONS DE COCKSTRAAT (PLEIN)<br>2020<br>ANTWERPEN");;    
  
  Wil je dat de popup direct opengaat als de pagina geladen wordt, voeg er de methode openPopup() op het einde aan toe:
  eersteMarkering.bindPopup("ALFONS DE COCKSTRAAT (PLEIN)<br>2020<br>ANTWERPEN").openPopup();
  
  Leaflet - kaartgebied met locatiemarkeringen en automatische popup
  Leaflet - kaartgebied met locatiemarkeringen en automatische popup

JI
2020-12-06 10:13:51