Delegates, Lambdas en Events
Home

Delegates, Lambdas en Events

Delegates, Lambdas en Events

Gedelegeerden zijn .NET varianten van adressen naar methoden. Die addressen zijn, anders dan in C++, type-safe klassen die de retourtypes en parametertypes definiëren. Lambda-expressies zijn direct gerelateerd aan de delegates. Als de parameter van het delegate type is, kan je een een lambda-expressie gebruiken om een methode te implementeren die door de delegate werd doorverwezen. Tenslotte kan je met delegates ook events implementeren.
  1. Delegates
  2. Lambda expressies
  3. Closures
  4. Events
  5. Weak events

Bronnen

.NET Guide, Delegates and lambdas, 20 juni 2016

JI
2017-12-26 05:04:43