DOS basis instructies
Home

DOS basis instructies

DOS basis instructies

Denk na vooraleer je DOS commando's intypt. Sommige commando's kunnen bestanden vernietigen die je nodig hebt, of volledige harde schijven uitvegen.
commando uitleg
d: ga naar station d (logische schijf d).
dir toon bestanden en subdirectory's (uiteraard in de directory waar je nu in staat).
dir /p idem maar “scherm per scherm”.
dir /a toon alle bestanden, ongeachte attributen of met speciale attributen:
D Directories R Read-only files
H Hidden files A Files ready for archiving
S System files I Not content indexed files
L Reparse Points - Prefix meaning not
dir *.html toon alleen de bestanden met extensie ".html".
dir *.html |more idem maar scherm per scherm (| = Alt Gr + &).
dir /a /s /b > filelist.txt

/a Show all files
/s Include all subfolders.
/b Bare format (no heading, file sizes or summary)

cd\ ga naar de root-directory (Change Directory).
cd myapp ga naar de directory met naam “myapp”.
cd.. ga één folder terug in de mappenstructuur
md test maak een directory aan, genaamd "test". Make Directory (naam).
cd test ga in deze directory staan. (u werkt nu enkel hier).
copy c:\*.* kopieer alles van c:\(root) naar hier (“hier” is nu "c:\test", als je de commando's in de volgorde van deze tekst typt).
copy a:\setup.exe c:\test kopieer het bestand “setup.exe” van diskette naar harde schijf in c:\test.
ren een.bat twee.txt geeft het bestand “een.txt” een nieuwe naam “twee.txt” (indien “een.txt” bestaat).
del *.txt delete alle bestanden met extensie ".txt" (weet wat je doet!)
del joseph.* delete alle bestanden met naam joseph., gevolgd door om het even welke extensie.
del joseph.txt delete bestand joseph.txt (! enkel in c:\test ! niet doen in c:\ )
del *.* delete alles (bezint eer ge begint!)
rd test schrap de directory "test"
dir /? toon de help en schakelopties voor het commando "dir"
prompt /? idem voor het prompt-commando (kan je met alle commando’s doen)
attrib *.* -h-r-s-a verander alle bestanden zodat ze zichtbaar zijn en veranderd / geschrapt kunnen worden (hidden, read-only, system, archive)
attrib *.* +h+r verberg alle bestanden, en maak wijzigen onmogelijk
attrib io.sys -h-r-s-a laat ons toe io.sys te zien en te wijzigen (niet wijzigen, tenzij je een werkende boot disk hebt, weet dus wat je doet!!!)
path toon in welke mappen het systeem een bestand zoekt als het in de huidige map niet gevonden wordt. Dit is het “zoekpad”.
path=c:\tools;%path% de directory ‘c:\tools’ aan het bestaande zoek pad toevoegen
md "GIT Practice" om een spatie in te tikken plaats je tekst tussen dubbele aanhalingstekens
DOS basis commando's
JI
2015-10-08 16:27:24