PHP installeren op Ubuntu
Home

PHP installeren op Ubuntu

PHP installeren op Ubuntu

Je kan meerdere PHP-versies op het Ubuntu-systeem installeren en als je dat wilt, van PHP-versie wisselen. Je kan Apache ook configureren om PHP-webapplicaties uit te voeren met verschillende PHP-versies.

Bronnen

 1. PHP 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 op Linux
 2. Shane Rainville, Installing PHP Module for Apache on Ubuntu, December 17, 2019

Stappenplan

 1. Installeer PHP 7.3 op Ubuntu De stabiele versie van PHP 7.3 is uitgebracht. Gebruik de volgende reeks opdrachten om PPA voor PHP 7.3 in uw Ubuntu-systeem in te schakelen en te installeren. Je kan deze versie ook voor productie gebruiken.
  sudo apt-get install software-properties-common
  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y php7.3
  
  sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
  sudo apt-get update -y
  sudo apt-get install php7.0-curl php7.0-cli php7.0-dev php7.0-gd php7.0-intl php7.0-mcrypt php7.0-json php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-bcmath php7.0-mbstring php7.0-soap php7.0-xml php7.0-zip -y
  
  Als je versie 7.1 wilt installeren, varvang je php7.0 overal door php7.1. Hetzelfde geldt voor php7.2.
  Verwijder dan wel: php7.0-mcrypt
  Gebruik de volgende opdracht om de geïnstalleerde php-versie op uw systeem te controleren:
  php -v
 2. Installeer Apache PHP-module

  1. De PHP-module voor Apache is niet gebundeld met Apache. Het moet naast het Apache-pakket worden geïnstalleerd:

   sudo apt install libapache2-mod-php
   sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
   sudo apt-get update -y
   sudo apt-get install php7.0-curl php7.0-cli php7.0-dev php7.0-gd php7.0-intl php7.0-mcrypt php7.0-json php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-bcmath php7.0-mbstring php7.0-soap php7.0-xml php7.0-zip -y
   sudo mv /etc/apache2/envvars /etc/apache2/envvars.bak
   sudo apt-get remove libapache2-mod-php5 -y
   sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 -y
   sudo cp /etc/apache2/envvars.bak /etc/apache2/envvars 
   
  2. Na installatie moet de module worden ingeschakeld. We doen dit met behulp van het a2enmod commando:

   sudo a2enmod php
  3. Ten slotte vereist de Apache-webservice een herstart:

   sudo systemctl restart apache2
  4. XDebug installeren (indien nodig)
   1. sudo apt-get install php7.3-dev php-pear
   2. sudo pecl install xdebug
   3. je moet uitzoeken waar het XDebug bestand is geïnstalleerd met:
    find / -name 'xdebug.so' 2> /dev/null
   4. onderaan het php.ini bestand voeg je de volgende regel toe:
    extension="/usr/lib/php/20160303/xdebug.so"
   5. op regel 530 in het php.ini bestand zet je de volgende waarde op On:
    display_errors = On
JI
2020-10-10 07:11:38