FTP server installeren op Ubuntu
Home

Titel

FTP server installeren op Ubuntu

FTP staat voor "File Transfer Protocol" en is een protocol voor het downloaden van bestanden van een externe of lokale server, of het uploaden van bestanden naar de server.

Je hebt een server nodig die luistert naar verbindingen (standaard op poort 21) van clients. De clients hebben toegang tot een externe map met hun gebruikersaccount en kunnen daar bestanden downloaden of uploaden, afhankelijk van de machtigingen die aan hen zijn verleend.

Het is ook mogelijk om anonieme autorisatie te configureren, wat betekent dat gebruikers geen eigen account nodig hebben om verbinding te maken met de FTP-server.

In deze handleiding bespreken we stapsgewijs de instructies om vsftpd op Ubuntu te installeren.

Stappenplan

 1. Zorg ervoor dat je eerst één of meerdere gebruikers hebt aangemaakt. Zie daarvoor Gebruikeraccount toevoegen.
 2. Je hebt een firewall geïnstalleerd:
 3. VsFTP-server installeren in Ubuntu
  1. Eerst moeten we de lijst met systeempakketbronnen bijwerken:
   sudo apt-get update
  2. Vervolgens wordt het binaire pakket VSFTPD geïnstalleerd als volgt:
   sudo apt-get install vsftpd
  3. Zodra de installatie is voltooid, wordt de service in eerste instantie uitgeschakeld, daarom moeten we deze handmatig starten:
   systemctl start vsftpd
  4. En ook inschakelen om automatisch te starten bij de volgende systeemstart:
   systemctl enable vsftpd
  5. Als de UFW-firewall is ingeschakeld (deze is standaard niet ingeschakeld) op de server, moeten de poorten 21 en 20 geopend worden waarnaar de FTP-daemons luisteren. Om toegang tot FTP-services vanaf externe machines toe te staan, voeg de volgende firewallregels toe:
   sudo ufw allow 20/tcp
   
   sudo ufw allow 21/tcp

   En de status verifiëren:

   sudo ufw status

   Met dit als resultaat:

   To             Action   From
   --             ------   ----
   22/tcp           ALLOW    Anywhere         
   20/tcp           ALLOW    Anywhere         
   21/tcp           ALLOW    Anywhere         
   22/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
   20/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6)       
   21/tcp (v6)        ALLOW    Anywhere (v6) 
   
 4. VsFTP-server configureren en beveiligen in Ubuntu
  1. Eerst zullen we een back-up maken van het originele configuratiebestand /etc/vsftpd/vsftpd.conf als volgt:
   sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig
  2. Vervolgens openen we het vsftpd-configuratiebestand:
   sudo nano /etc/vsftpd.conf
  3. Sla het bestand op en sluit het. Daarna moeten we de VSFTPD-services opnieuw opstarten om de bovenstaande wijzigingen door te voeren:
   systemctl restart vsftpd

Bronnen

 1. Aaron Kili, How to Install and Configure FTP Server in Ubuntu, February 24, 2017
JI
2021-11-07 08:38:05