Backup Mysql
Home

Backup Mysql

Backup Mysql

Om cron jobs op je server te creëren moet je twee dingen doen:

  1. een bestand maken met bijvoorbeeld de naam mysql-cron-backup;
  2. de cron job activeren;

Een cron job die elke dag op een bepaald tijdstip een backup van MySql databases maakt.

In a command prompt type

sudo crontab -e

Eerst maken we een cron job die elke dag een map aanmaakt met indeling jaar/maand indien die nog niet bestaat:

32 11 * * * mkdir -p ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/

Dit cron job voorbeeld zal elke dag om 11:34 een back-up van alle localhost MySQL databases maken in de .mysql-back in je gebruikersmap:

34 11 * * * mysqldump -h localhost -u USERNAME '-p PASSWORD' --all-databases > ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/allDB-localhost-`date +\%Y-\%m-\%d-\%H.\%M`.sql

​De volgende cron job maakt een backup van een bepaalde database om 11:38:

38 11 * * * mysqldump -h mysql3.example.com -u USERNAME '-pPASSWORD' DATABASENAME > ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/DATABASENAME-`date +\%Y-\%m-\%d-\%H.\%M`.sql

De back-ups worden ingedeeld in: .mysql-backup/2015/11.

Om de cron jobs te activeren, ga je naar de map waarin je het cron job bestand hebt opgeslagen en voer je het volgende commando uit:

# cd /home/USERNAME/cronjobs
# crontab mysql-cron-backup

backups staan in /root

crontab staat in /tmp

Het voorbeeld voor LGU en WWWET:

38 13 * * * mkdir -p ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/
40 17 * * * mysqldump -h 164.132.193.60 -P 3306 -u jef -pxxxxxx LguA2017_2018 > ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/LguA`date +\%Y-\%m-\%d-\%H.\%M`.sql
40 17 * * * mysqldump -h 164.132.193.60 -P 3306 -u jef -pxxxxxx LguL2017_2018 > ~/.mysql-backup/`date +\%Y/\%m`/LguL`date +\%Y-\%m-\%d-\%H.\%M`.sql

JI
2018-11-13 13:36:00