Analyse - volgordediagram
Home

Analyse - volgordediagram

Analyse - volgordediagram

Het volgordediagram (sequentie- of sequence diagram) toont alle typen bedrijfsprocessen en laat de structuur van een systeem zien, met berichten en interacties tussen actoren en objecten op chronologische volgorde. De nadruk ligt hier op structuur en chronologische volgorde.

Beschrijving

Een volgorde diagram is een gedragsdiagram waarbij de focus ligt op de dynamische aspecten van het softwaresysteem of proces. Deze diagrammen tonen de functionaliteit van een systeem en leggen de nadruk op wat er moet gebeuren in het systeem dat wordt gemodelleerd.

Video

Sequentiediagram notatie

 1. Actor
  Rol gespeeld door een entiteit die interactie heeft met het onderwerp (bijvoorbeeld door signalen en gegevens uit te wisselen). Een actor vertegenwoordigt niet noodzakelijk een specifieke fysieke entiteit, maar slechts een bepaalde rol van een entiteit.
  actor
  actor
 2. Levenslijn
  Een levenslijn vertegenwoordigt een individuele deelnemer aan de interactie. Deze verticale lijn wordt de levenslijn van het object genoemd. Langs deze lijn ontwikkelt zich de levensloop van het object gedurende de interactie. Deze notatiewijze is geïntroduceerd en populair gemaakt door Jacobson.
  lifeline
  lifeline
 3. Activatieblok
  Een dunne rechthoek op een levenslijn) geeft de periode weer waarin een element een bewerking uitvoert. Om aan te geven op welk moment een object actief is (in de context van een procedurele interactie betekent dit dat er zich een procedure op de stack bevindt) gebruikt u een activatieblok. U hoeft de activatieblokken niet te

  tonen, maar zonder deze rechthoeken is het diagram wel moeilijker te lezen.

  Activatieblok
  Activatieblok
 4. Verwijdering
  Met een kruis geven we aan de levenslijn beëindigt wordt:
  verwijderin
  verwijdering
 5. Oproepbericht
  Een bericht definieert een bepaalde communicatie tussen de levenslijnen van een interactie.
  In dit diagram wordt elk bericht voorgesteld door een pijl tussen de levenslijnen van twee objecten. In het diagram loopt de tijdas van boven naar beneden:

  de volgorde waarin deze berichten worden verstuurd, is in het diagram van boven naar beneden weergegeven. Elk bericht is van een label voorzien dat op

  zijn minst de naam van dit bericht bevat.

  oproepbericht
  oproepbericht

  Aan het label kunt u ook de argumenten en stuurinformatie toevoegen.

  Twee typen stuurinformatie zijn in de context van dit diagram waardevol.

  1. De voorwaarde geeft aan of een bericht moet worden verstuurd (bijvoorbeeld [hasStock). Het bericht wordt alleen verstuurd als de voorwaarde true is. Gebruik voorwaarden alleen in eenvoudige situaties als deze. Wanneer je ingewikkeldere situaties moet modelleren, teken dan bij voorkeur voor elke situatie een afzonderlijk sequentiediagram.

   voorwaardemarkering
   voorwaardemarkering
  2. Het tweede type stuurinformatie is de iteratiemarkering. Met een iteratiemarkering, een sterretje *, wordt aangegeven dat een bericht naar diverse objecten

   wordt gestuurd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een verzameling wordt geïtereerd. In het diagram plaatst je de verzameling waarover geïtereerd wordt

   tussen rechte haken, zoals * [voor alle OrderItems op een Order]:

   iteratiemarkering
   iteratiemarkering
 6. Retourbericht

  Een return is geen nieuw bericht. Het geeft alleen aan waar teruggekeerd wordt. Een returnbericht is anders dan een oproepbericht en wordt als een gestippelde lijn getekend. Sommige mensen tekenen van elk bericht ook de return. Al deze stippellijnen maken het diagram al snel onoverzichtelijk. Ik teken de return daarom alleen in het diagram, wanneer deze de gang van zaken verduidelijkt.

  retourbericht
  retourbericht
 7. Zelfbericht

  Het is ook mogelijk een self-call op te nemen. Een self-call is een bericht dat een object aan zichzelf stuurt.

  zelfbericht
  zelfbericht
 8. Creeër-bericht (create message)
  Een Creëer-Bericht maakt een instantiatie van (doel) levenslijn:
  Creeerbericht
  Creëer-bericht
 9. Vernietigingsbericht (destroy message)
  Vernietigingsbericht is een soort bericht dat het verzoek vertegenwoordigt om de levenscyclus van de doellevenslijn te vernietigen.
  vernietigingsbericht
  vernietigingsbericht
 10. Het volledige volgordediagram voor het bestellen in Biblioshop:
  Biblioshop bestel volgordediagram
  Biblioshop bestel volgordediagram

Opdracht

 1. Welke aanpassingen moeten er aan het ERD aangebracht worden om het bestel volgordediagram van Biblioshop te kunnen implementeren?Ik heb vorige week een ERD meegegeven voor de Biblioshop app:
  Biblioshop ERD
  Biblioshop ERD
 2. Vervolledig de DeliveryItem levenslijn in het Biblioshop bestel volgordediagram.
 3. Het onderstaande volgordediagram beschrijft de volgorde voor het opzoeken van een boek op auteursnaam. Kan je in gewone taal de achtereenvolgende stappen beschrijven die in dit diagram gemodelleerd worden?
  Biblioshop - zoeken op auteurvolgordediagram
  Biblioshop - zoeken op auteurvolgordediagram
 4. Maak een volgordediagram voor het aanmelden/registreren op de Biblioshop website.
JI
2020-12-02 17:23:38