Analyse - use cases
Home

Analyse - use cases

Analyse - use cases

De functionele vereisten kunnen we door een UML use case diagrammen voorstellen.

Video

Beschrijving

Een use case bestaat actoren (gebruikersrollen, aangeduid met een draadpoppetje) en use cases (scenario’s, aangeduid met een ellips) die de actor kan uitvoeren.

Use Case Algemeen
Use Case Algemeen

Een use case beschrijft alleen de interactie, niet de interne werking van het systeem. Use cases kunnen goed met eindgebruikers besproken worden, omdat ze aansluiten bij hun ervaringsswereld.

De naam van een use case bestaat over het algemeen uit een zelfstandig naamwoord en een werkwoord.

Use Cases zijn daardoor geschikt om MVC applicaties te modelleren (ook Razor Pages die op ASP.NET MVC zijn gebouwd). Het zelfstandig naamwoord komt overeen met de controllernaam en het werkwoord met de naam van een functie uit de controller klasse. Dit stemt overeen met 'propere" url's waarbij de gebruiker de volgende url's ingeeft:

zelfstandignaamwoord/entiteit werkwoord/actie url
home show u-trip.be/home/show
curiosity list view u-trip/be/curiositylist/view
curiosity list search u-trip/be/curiositylist/search
curiosity roadmap u-trip/be/curiosity/roadmap
contact take u-trip/be/contact/take
curiosity comment u-trip/be/curiosity/comment
curiosity dolike u-trip/be/curiosityl/dolike
curiosity add u-trip/be/curiosityl/add
tour add u-trip/be/tour/add
tour dolike u-trip/be/tour/dolike
tour comment u-trip/be/tour/comment

Gebruik

De weg van use cases naar code
Use Case Driven benadering

Mijn overtuiging over het belang van use cases als vertrekpunt voor het schrijven van applicaties dateert al van heel lang. Mijn benadering van use cases zijn gebaseerd op Jacobson's Objectory-proces, gedefinieerd in Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach (Addison-Wesley, 1992). Een sleutelpassage legt uit wat er bedoeld wordt met use case driven:

Als we het systeemgedrag willen veranderen, hermodelleren we de juiste actor en use case. De hele systeemarchitectuur wordt bepaald door wat de gebruikers met het systeem willen doen. Aangezien we dit kunnen opvolgen doorheen alle, zullen we het systeem kunnen aanpassen aan nieuwe vereisten. We vragen de gebruikers wat ze willen veranderen (welke use case) en kijken direct waar deze wijzigingen in de andere modellen moeten worden aangebracht.

Een meer recent boek hierover:

Don Rosenberg, Matt Stephens, Use Case Driven Object Modeling with UML, Theory and Practice, Uitgeverij: Apress, 21/01/2013

Voorbeeld

Ik ben op een bepaald moment use cases beginnen gebruiken om de CRUD (create, read, update en delete) operaties voor entiteiten (tabellen) te modelleren. Dit heeft me geholpen om een overzicht te krijgen van alle stappen die gezet moeten worden vanuit het MVC (Model, View, Contrller) perspectief.

Sommige collega's vonden totaal overbodig voor deze zogenaamde eenvoudige operaties. Laten we het toch meer eens uitproberen en kijken als het iets oplevert. Als voorbeeld nemen we de entiteit/tabel Person. We willen een use diagram uitwerken waarbij we willen uittekenen wat een gebruiker moet kunnen doen voor het bewerken van persoonsgegevens in de Person entiteit/tabel.

We beginnen met een use case diagram. We geven hier het voorbeeld van de tabel/entiteit Person:

Use case Person CRUD beheer
Use case Person CRUD beheer

Use case elementen

 1. Actor

  actor-symbolEen actor stelt de entiteiten voor die bepaalde rollen in een bepaald systeem vervullen. De verschillende rollen die de actor kan spelen, zijn de use cases van de gebruikers in een bepaald systeem. Een actor in een use case-diagram heeft interactie met een use case.Een actor wordt weergegeven door een stokfiguur in een use case-diagram dat "buiten" de systeemgrens wordt afgebeeld, zoals weergegeven in de afbeelding.
 2. Use case

  use-case-symbolDe use case wordt voorgesteld door een ovaal met daarin een naam die bepaalde functionaliteit omschrijft. Een goede use case is er een die het doel van de use case het best omschrijft. Bijvoorbeeld: “bekijk boekenlijst”, “wijzig besteloverzicht” of “bekijk boek informatie”.
  Meestal bestaat een use case uit een zelfstandig naamwoord en een werkwoord.
 3. Verwantschappen (relationships)

  include-extend symbolIllustreer verwantschappen tussen een actor en een use case met een simpele lijn. Gebruik voor relaties tussen use-cases pijlen met het label "include" of "extends". Een "include"-verwantschap geeft aan dat de ene use-case nodig is voor de andere om een taak uit te voeren. Een "extend"-verwantschap geeft alternatieve opties aan onder een bepaalde use case. Of nog anders gezegd, wanneer je pijlen tekent tussen use cases dan kanje aangeven of de twee use cases elkaar nodig hebben (noteer “uses” of “include”) of een optionele aanvulling op elkaar zijn (“extends”).
 4. Systeem

  system-symbolHet systeem (grens, boundery) is in ons geval de webpagina's waarmee de tabel Person wordt beheerd. Binnen het kader van het systeem noteer je de specifieke use cases, de actors staan daar altijd buiten. Een systeem kan ook een versienummer hebben. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven in welke versie van je website een use case wordt geïntroduceerd.
  In het voorbeeld hierboven hebben we de use cases getekend voor het beheersysteem. We hebben geen use cases getekend voor andere systemen, bijvoorbeeld een registratie systeem. In de opdracht zijn er twee systemen.
  Je kan systemen ook laten overlappen of nesten. Een mooi voorbeeld is het gebruik van systemen voor het weergeven van verschillende releases:
  use case systems for releases
  use case systems for different releases

Use case beschrijvingen

We beschrijven alleen de use cases voor Peroon in detail. Meestal worden wireframes gelijktijdig gemaakt. Beide tools ondersteunen elkaar. Voor de wireframes kan je terecht op: Fric-frac Wireframes Person.

Person ReadingAll

Deze use case is een uitbreiding van andere use cases. Vandaar dat we die eerst beschrijven.

naam use case Person ReadingAll
samenvatting lijst van personen tonen met hun voornaam en familienaam en de mogelijkheid bieden een persoon uit de lijst te selecteren om te kunnen updaten of te deleten.
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. De InsertingOne, UpdatingOne, ReadingOne of Index view wordt geladen.
beschrijving
 1. Gegevens uit de database ophalen (instantie van DbContext maken of eigen DAL)
 2. De Person DbSet aan de view doorgeven
 3. de partial view ReadingAll wordt gemaakt
alternatief
resultaat de lijst van personen staat op de Index pagina

Person Index

naam use case Person Index
samenvatting lijst van personen tonen met hun voornaam en familienaam en de mogelijkheid bieden een persoon uit de lijst te selecteren om te kunnen updaten of te deleten.
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Home sectie van de website
 3. er is een link om naar de Selecting pagina van de Person sectie te navigeren
beschrijving
 1. Gegevens uit de database ophalen (instantie van DbContext maken of eigen DAL)
 2. De Person DbSet aan de view doorgeven
 3. de partial view ReadingAll wordt gemaakt en doorgegeven aan de Index view
 4. de Index view laden
alternatief
resultaat de lijst van personen staat op de Index pagina

Person InsertingOne

Een eerste poging tot het beschrijven van Person InsertingOne.

De beheerder moet de mogelijkheid hebben om een nieuwe persoon toe te voegen. Na het intypen van de nieuwe gegevens moet het programma de nieuwe persoon in de tabel Person inserten. Zie hievoor de use case hieronder.

naam use case Person InsertingOne
samenvatting Beheerder maakt een persoon aan, nieuwe persoon toevoegen
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Person sectie van de website
 3. de gegevens van de nieuwe persoon zijn beschikbaar
beschrijving
 1. openen van de view door op de link InsertingOne Person te klikken
 2. een forumulier met lege invulvelden wordt getoond
 3. de partial view ReadingAll wordt getoond
 4. de gegevens van de Persoon ingeven
 5. beheerder vraagt het programma om de gegevens van de nieuwe persoon in de tabel te inserten door op de InsertOne knop te klikken
uitzonderingen [niet ingevulde velden ] : melding welke velden nog ingevuld moeten worden.
resultaat de persoongegevens worden via het formulier (submit) verstuurd naar de server om te worden toegevoegd aan de tabel in de database

Person InsertOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person InsertOne:

naam use case Person InsertOne
samenvatting nieuwe persoon inserten
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. de gegevens van de nieuwe persoon zijn ingevuld
 3. beheerder heeft op de InsertOne knop geklikt
beschrijving
 1. Connectie met de database maken (instantie van DbContext maken of eigen DAL)
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Save methode van DbContext of eigen DAL oproepen
alternatief de persoon bestaat al
resultaat de persoon is toegevoegd in de tabel Person

Person UpdatingOne

Een eerste poging tot het beschrijven van Person Updating.

De beheerder moet de mogelijkheid hebben om de gegevens van een bestaande persoon te wijzigen. Na het intypen van de nieuwe gegevens moet het programma de gewijzigde persoon in de tabel Person updaten. Zie hievoor de use case hieronder.

naam use case Person UpdatingOne
samenvatting de gegevens van een bestaande persoon wijzigen
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. beheerder is op de Index pagina van de Person sectie van de website
 3. de nieuwe gegevens van de bestaande persoon zijn beschikbaar
beschrijving
 1. openen van de view door op de link UpdatingOne van de bestaande persoon te klikken
 2. een formulier met invulvelden, met de gegevens van de geslecteerde persoon, wordt getoond
 3. de partial view ReadingAll wordt getoond
 4. de nieuwe gegevens van de persoon ingeven
 5. beheerder vraagt het programma om de gegevens van de gewijzigde persoon in de tabel te updaten door op de UpdateOne knop te klikken
uitzonderingen [niet ingevulde velden ] : melding welke velden nog ingevuld moeten worden.
resultaat de persoon gegevens worden verstuurd naar de server om de Person tabel te updaten

Person UpdateOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person UpdateOne:

naam use case Person UpdateOne
samenvatting nieuwe gegevens van persoon updaten
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. de gewijzigde gegevens van de bestaande persoon zijn ingevuld
 3. beheerder heeft op de UpdateOne knop geklikt
beschrijving
 1. Connectie met database maken (instantie van DbContext of eigen DAL maken)
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Save methode van DbContext of eigen DAL oproepen
alternatief wijzigingen annuleren
resultaat de persoon is geüpdated in de tabel Person

Person DeleteOne

En nu een eerste poging tot het beschrijven van de use case Person DeleteOne:

naam use case Person Delete
samenvatting de geselecteerde persoon deleten
actoren beheerder
aannamen
 1. beheerder is aangemeld
 2. de beheerder heeft een te deleten persson geselecteerd door op de DeleteOne link te klikken
beschrijving
 1. Connectie met database (instantie van DbContext of eigen DAL) maken
 2. instantie van Person maken en eigenschappen invullen met de waarden uit de Form
 3. de Deletemethode van DbContext of eigen DAL oproepen
alternatief geen
resultaat de persoon is gedeleted in de tabel Person

Opdracht

Tweedehandsboeken website

 1. Maak op basis van de functionele vereisten een use case diagram:
  1. bepaal welke actoren er deel nemen
  2. noteer de acties die elk van deze actor moet kunnen doen
 2. Voor zover het mogelijk is, begin de use case beschrijvingen te maken.
 3. Functionele vereisten
  We maken een onderscheid tussen de handelaar (beheer) en koper (bezoeker). We hebben dus twee systemen:
  1. beheer
   1. een lijst van alle boeken:
    1. zoeken op titel, auteur, categorie en EAN
    2. een boek selecteren om de gegevens ervan te kunnen lezen
    3. deze lijst moet op alle beheerpagina's te zien zijn
   2. index pagina met lijst van alle boeken en de mogelijkheid een boek toe te voegen
   3. Reading One pagina waarop de gegevens van 1 boek te zien zijn. Met de volgende mogelijkheden:
    1. het getoonde boek deleten
    2. het getoonde boek updaten
    3. een nieuw boek toevoegen
   4. Inserting One pagina waarmee een nieuw boek kan worden toegevoegd
   5. Updating One pagina waarmee de gegevens van een geselecteerd boek kunnen worden geüpdated
  2. bezoeker
   1. toon de 10 laatste boeken die zijn ingebracht
   2. boeken kunnen opzoeken op auteursnaam, titel, EAN en categorie
   3. boek in winkelwagentje zetten
   4. boeken die in winkelwagentje staan bestellen via een bestelformulier (geen mogelijkheid om online te betalen)
   5. inhoud van winkelwagentje beheren:
    1. bekijken
    2. item deleten
    3. bestellen
    4. bewaren voor een volgende keer

JI
2020-11-18 17:49:16