Analyse - communicatiediagram
Home

Analyse - communicatiediagram

Analyse - communicatiediagram

Een communicatiediagram (communication diagram) visualiseert de associatie tussen objecten als links. Het toont de objectorganisatie. De interactie tussen de objecten wordt weergegeven door een pijl. Een cijfer geeft de volgorde van de methode aan. Elk cijfer staat voor de methode die het heet. In een sequentiediagram wordt met pijlen aangegeven welke berichten in de betreffende use-case worden verstuurd. In het samenwerkingsdiagram wordt de volgorde echter aangegeven door de berichten te nummeren.

Video

Wat is het?

Vroeger werden deze diagrammen samenwerkingsdiagram (collaboration diagram) genoemd.

Een communicatiediagram biedt dezelfde informatie als een sequentiediagram, maar terwijl een sequentiediagram de tijd en volgorde van gebeurtenissen benadrukt, benadrukt een communicatiediagram de berichten die tussen objecten in een applicatie worden uitgewisseld. Sequentiediagrammen tonen niet altijd het 'grote plaatje'.

Communicatiediagrammen zin nuttig omdat bredere perspectief binnen een proces te bieden.

Symbolen

De vormen in een communicatiediagram zijn dezelfde als die van een volgordediagram. Ik lijst hier echter nog eens de belangrijkste op:

Element Beschrijving Symbool
Object

De objecten communiceren met elkaar in het systeem. Afgebeeld door een rechthoek met daarin de naam van het object, voorafgegaan door een dubbele punt en onderstreept.

Een algemene indeling is de vorm ObjectNaam:KlasseNaam. Je mag naam van het object of de klasse weglaten. Je moet wel de dubbele punt laten staan, wanneer je de naam van het object weglaat, zodat het duidelijk is dat de naam van de klasse is blijven staan en niet die van het object. Dus de naam 'Tropismes:Order Line' betekent dat het object Tropismes een instantie van de klasse Order Line is (dat kan een instantie van een order zijn die ik bijzonder op prijs stel).

Dikwijls wordeb de objecten benoemd in de Smalltalk-stijl. Dit is de stijl die ik ook in de sequentidiagrammen heb gebruikt (dit is een geldige UML-stijl, omdat 'eenObject' een duidelijke naam voor een object is).

Relation/Association:

Een link die de bijbehorende objecten verbindt. Cijfers kunnen aan beide uiteinden van de associatie worden geplaatst om kardinaliteit weer te geven.

Messages

Een pijl die van het beginobject naar het bestemmingsobject wijst, toont de interactie tussen de objecten. Het nummer vertegenwoordigt de volgorde / sequentie van deze interactie.

Voorbeeld

Het voorbeeld van Analyse - volgordediagram, zetten we om in een communicatiediagram:

samenwerkingsdiagram met eenvoudige nummering
samenwerkingsdiagram met eenvoudige nummering

Opdracht

  1. Zet het onderstaande volgordediagram om in een communicatiediagram.
    Biblioshop - zoeken op auteurvolgordediagram
    Biblioshop - zoeken op auteurvolgordediagram
  2. Maak een communicatiediagram voor het aanmelden/registreren op de Biblioshop website.

JI
2020-12-09 12:42:05