MySQL Data Manipulation Language
Home

MySQL Data Manipulation Language

MySQL Data Manipulation Language

In het vorige hoofdstuk hebben we enkele SQL statements gezien die in de Data Definition Language gebruikt worden. Het CREATE, ALTER, DROP statements worden gebruikt om objecten zoals tabellen en kolommen in de database te manipuleren. Om kolommen toe te voegen gebruiken we ADD.

De Data Manipulation Language heeft gelijkaardige statements: INSERT, UPDATE, DELETE en SELECT. Die statements worden gebruikt om de gegevens in de tabellen en kolommen te manipuleren.

Doelstelling

 1. Een Data Manipulation Language (DML) is een computertaal waarmee je 'content' manipuleert. Na deze les weet je hoe je rijen in een tabel in een database:
  1. insert;
  2. update;
  3. delete;
  4. selecteert;

Leerpad

 1. DML statements
  1. MySQL het INSERT statement
  2. MySQL Meerdere rijen inserten
  3. MySQL het INSERT statement
  4. MySQL het UPDATE statement
  5. MySQL het DELETE statement
  6. MySQL het SELECT statement
  7. MySQL het SELECT statement met clausules
  8. MySQL het SELECT statement met voorwaarden
 2. Operatoren
  1. MySQL Operatoren
  2. MySQL Werken met samengestelde logische operatoren
  3. MySQL Vergelijkingsoperatoren
  4. MySQL ORDER BY
  5. MYSQL de LIKE operator
  6. MYSQL de BETWEEN operator
  7. MYSQL de IN operator
  8. MYSQL de DISTINCT operator
  9. MySQL LOAD DATA INFILE
 3. MySQL tabellen samenvoegen met JOIN

JI
2018-05-14 14:34:49